h

Vergunningparkeren

11 januari 2011

Parkeerbeleid? Natte vingerwerk!

Het is natuurlijk een publiek geheim: de in 2007 geopende Odaparking in Sittard wordt zó druk bezocht dat je er een kanon kunt afschieten! Volgens een artikel in Dagblad De Limburger is gemiddeld nog niet 1 op de 10 parkeerplaatsen bezet. Des te vreemder is het dat de gemeente Sittard-Geleen nog nooit een plan heeft gemaakt voor de exploitatie van deze parkeergarage, die ons toch een rib uit ons lijf heeft gekost!

Lees verder
8 november 2010

Maak van pioniers geen proefkonijnen!

De SP wil opheldering van de wethouder over de communicatie en informatievoorziening aan burgers en bedrijven ten aanzien van de invoer van het vergunningparkeren in Sittard-Geleen. De afgelopen weken zijn de gemeentelijke brieven over dit onderwerp binnen de eerste wijken op de mat gevallen. De SP heeft inmiddels een aantal vragen en reacties van verontruste betrokkenen ontvangen, wat voor ons aanleiding vormde in een van de wijken, het zogeheten 'compartiment 3' te Geleen, op onderzoek uit te gaan. Hieruit kwam naar voren dat er bij bewoners en bedrijven veel onduidelijkheid bestaat over de gevolgen van de parkeermaatregelen en dat de gemeentelijke informatievoorziening hierbij tekort schiet.

Lees verder

U bent hier