h
28 juni 2020

SP stuurt brief naar B&W tegen huurverhoging

Foto: SP

De SP afdeling Sittard-Geleen stuurde onlangs een brief naar ZO Wonen om aandacht te vragen voor de huurverhoging op 1 juli aanstaande. Omdat dit een breder maatschappelijk probleem is, sturen we ook een open brief naar het college van burgermeester en wethouders.

Lees verder
25 juni 2020

Nieuw fase voor afdeling Sittard-Geleen

Foto: Emil Jacobs

Gisteravond had onze afdeling de algemene ledenvergadering. Deze stond in eerste instantie gepland voor 1 april, maar kon door de corona-crisis niet doorgaan. Op de ALV is een nieuw bestuur gekozen en heeft men het jaarplan 2020 aangenomen.

Lees verder
10 juni 2020

SP Sittard-Geleen vraagt ZO Wonen om af te zien van huurverhoging

Foto: SP

SP Sittard-Geleen stuurt vandaag een oproep naar ZO Wonen, grote verhuurder in de Westelijke Mijnstreek met meer dan 16 000 woningen in bezit, om af te zien van de huurverhoging op 1 juli aanstaande.

Lees verder
16 februari 2020

Van Arriva naar Beter!

Foto: SP Sittard-Geleen

Naar aanleiding van veel klachten van busreizigers en buschauffeurs van de vervoers-onderneming Arriva heeft de SP-afdeling Sittard-Geleen een uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak en de omvang van deze klachten.

Lees verder
12 juli 2019

Persbericht: SP leden eisen zetels terug

De algemene ledenvergadering van de afdeling Sittard-Geleen heeft zich uitgesproken voor het terugvragen van de raadszetels van Ivo Tillie en Tom Baars. De SP Sittard-Geleen is van mening dat deze zetel toebehoren aan de partij.

Lees verder
22 juni 2019

Emil Jacobs partijraad 22 juni 2019

Foto: Emil Jacobs

Afdelingsvoorzitter Emil Jacobs voerde op 22 juni namens de afdeling het woord op de partijraad, het tweemaandelijks overleg van afdelingen met partijbestuur. Hierop stond de vraag centraal: hoe verder na de verkiezingen?

Lees verder

Algemene ledenvergadering

Kom ook naar de ALV

Op woensdag 19 juni zal de afdeling een algemene ledenvergadering organiseren om te reflecteren op de recente uitslagen van de verkiezingen. Later deze maand volgt er een landelijke partijraad en de ALV is het moment voor leden om een inbreng te hebben. Hoe kan onze partij weer de weg naar boven nemen en een socialer Sittard-Geleen en Nederland opbouwen?

Lees verder
14 juni 2019

Verklaring over het opstappen van Tom Baars en Felix van Ballegooij

Via de media hebben we vernomen dat raadslid Tom Baars en wethouder Felix van Ballegooij hun partijlidmaatschap hebben opgezegd. De afdeling is van mening dat de stemmers die op de SP hebben gestemd daarmee bedrogen worden en eist de zetel terug.

Lees verder
25 april 2019

Proef met bijverdienen met behoud uitkering in Sittard-Geleen

Door minimaal twintig uur per week te werken maximaal 170 euro per maand bijverdienen boven op je bijstandsuitkering. Sittard-Geleen gaat hiermee experimenteren.

Lees verder
28 maart 2019

Verklaring over het opstappen van Ivo Tillie

Tot onze grote verbazing heeft Ivo Tillie bekend gemaakt dat hij geen deel meer wilt uitmaken van de SP fractie. Deze mededeling viel ons rauw op het dak. Er was, zowel binnen de fractie als binnen het bestuur, geen enkel teken dat dit er aan zat te komen.

Lees verder

Pagina's