h
10 juni 2018

Enthousiaste start van kerngroep met picknick

Foto: SP
Vandaag organiseerde de afdeling een lekkere picknick waar ieder lid van de afdeling voor was uitgenodigd. Met deze picknick hebben we een enthousiaste start gemaakt voor hoe we de kerngroep het komende jaar willen vormgeven, een goed fundament voor de afdeling.Lees verder
31 mei 2018

SP in het College

Foto: SP

Voor het eerst in de geschiedenis van Sittard-Geleen zit de SP in het college!

Lees verder
30 mei 2018

SP Sittard-geleen stemt in met coalitieakkoord

Woensdagavond heeft de afdeling van de SP Sittard-Geleen tijdens een algemene ledenvergadering unaniem ingestemd met het coalitieakkoord.

Lees verder
19 mei 2018

SP stelt vragen over de schuldproblematiek in Sittard-Geleen

Op 14 mei stelde de SP vragen aan het college van B&W naar aanleiding van een artikel in de Groene Amsterdammer: "Schuldenaars onder schrikbewind: 'ik ben financieel gehandicapt gemaakt'".Lees verder
21 maart 2018

Bewoners van Sittard duidelijk: houd de Nieuwe Hateboer open!

Foto: SP
Meer dan 90 procent van de inwoners van de Baandert, de Nieuwe Baandert en Molenbeek wil het zwembad de Nieuwe Hateboer openhouden. Dat is het uitkomst van de enquête die de SP in de afgelopen twee weken - in de vrieskou - in deze wijken gehouden heeft.Lees verder
13 maart 2018

Campagne voeren voor politieke partijen op Sint Joep veilig gesteld

Foto: SP
Het college van B&W van Sittard-Geleen heeft een verbod, dat het wilde doorvoeren voor politieke partijen om op Sint Joepmarkt campagne te voeren, ingetrokken. Dat heeft het college van B&W op 5 maart aan de politieke partijen meegedeeld. De SP is blij dat het college met de SP tot het inzicht is gekomen dat het verbod op het campagnevoeren niet door de beugel kon.Lees verder
8 maart 2018

Bewoners van Born e.o. duidelijk: houd het Anker open!

Foto: SP
Meer dan 90 procent van de inwoners van Born, Buchten, Holtum en Grevenbicht wil het zwembad het Anker openhouden. Dat is het uitkomst van de enquête die de SP in de afgelopen weken in deze plaatsen gehouden heeft.Lees verder
7 maart 2018

SP standpunten op belangrijke thema's

De afgelopen weken zijn door verschillende burgers, belanghebbenden en organisaties vragen aan ons gesteld met betrekking tot het standpunt van de SP in maatschappelijke belangrijke zaken. In ons verkiezingsprogramma zijn de meeste zaken terug te vinden, maar het leek ons goed om ook op de website voor deze specifieke zaken onze standpunten weergeven. Als uw vraag/stelling er niet bijstaat, neem dan even contact op en wij zullen vraag/stelling en antwoord aan deze lijst toevoegen.Lees verder
7 februari 2018

SP presenteert kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De SP presenteert haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Lees verder
4 februari 2018

Verbeterplan begroting: het kan anders

Na de mededeling van de Provincie dat Sittard-Geleen onder financieel toezicht zou komen, heeft de SP aangegeven mee te willen kijken naar oplossingen. Daarbij hebben we aangegeven, dat wel alles bespreekbaar moest zijn.

Lees verder

Pagina's