h

Geslaagde avond over klimaatrechtvaardigheid: samen voor de transitie!

19 oktober 2018

Geslaagde avond over klimaatrechtvaardigheid: samen voor de transitie!

Gisteravond organiseerde de SP Sittard-Geleen een openbare bijeenkomst in de Hanenhof te Geleen, met als thema "Klimaatrechtvaardigheid: wie betaalt de rekening?". Uitgebreide informatie, een goede discussie en de opmaat naar concrete activiteiten voor stappen in Sittard-Geleen maken de avond geslaagd. De kernboodschap van de avond: samen zullen we de energietransitie moeten doormaken. Dat doen we mét elkaar.

Bob Ruers, oud-gedeputeerde voor de SP in Limburg onder meer ook voor het thema klimaat en energietransitie, begon de avond met een presentatie over de impact van de klimaatverandering op wereldwijde schaal. Hierna werd steeds verder ingezoomd op lokalere schaal met voor ons de provincie en gemeente als directe omgeving.

Bob ging verder met de uitleg wat het "klimaatakkoord van Parijs" concreet betekent in Nederland en dan met name voor de burger. De overheid is nog op een aantal punten erg vaag, zo erg zelfs dat het centraal planbureau geen doorberekening kan maken op basis van de voorstellen die Den Haag biedt, maar één ding is duidelijk: de rekening komt bij de burger te liggen.

Mart Hermkens van Natuurlijk! Duurzaam Sttard-Geleen had een boodschap van het vooral zelf doen en samen doen. De ontwikkelingen met diverse projecten, bijvoorbeeld met zonnepanelen, vanuit de burgers zijn daarin positief. Maar ook Mart stelde dat er een leidende hand moet zijn vanuit de overheid. Duidelijkheid en een eerlijke verdeling van de lasten.

De SP maakt zich zorgen over recente ontwikkelingen in Limbrichterveld. Alle inwoners hebben een brief gekregen dat de wijk, als "proeftuin" aardgasvrij wordt gemaakt. Voor aanwezige bewoners van de wijk was echter veel onduidelijk: wie komen voor de kosten van de isolatie te staan? Wie zal de nieuwe apparatuur moeten aanschaffen?, zoals kookplaten en boilers? Zijn deze woningen überhaupt realistisch te verwarmen met het Groene Net? Allemaal openstaande vragen en de SP deelt deze zorgen.

Volgens de SP is met 80% van de vervuiling de industrie juist degene die het leeuwendeel van de rekening moet betalen. Dit is vooralsnog maar een schijntje in de huidige plannen en beleid.

Er was veel ruimte voor discussie vanuit de zaal en diverse standpunten passeerden de revue: van bezorgde bewoners tot binnenvaartschippers tot werknemers van Chemelot. Veel specialiteiten en inzichten die we hebben gebundeld en waar we ook in de toekomst meer mee willen doen, als we het hebben over beleid, maar ook wat we in de wijken, zoals Limbrichterveld, kunnen doen.

Samen maken we de energietransitie mogelijk, maar dan moet de rekening wel eerlijk verdeeld worden!

Reactie toevoegen

U bent hier