h

Klimaatrechtvaardigheid: wie betaalt de rekening?

7 oktober 2018

Klimaatrechtvaardigheid: wie betaalt de rekening?

Foto: SP

Op donderdag 18 oktober organiseert de SP Sittard-Geleen een openbare bijeenkomst in de Hanenhof in Geleen met als thema "Klimaatrechtvaardigheid: wie betaalt de rekening?". Ook Natuurlijk! Duurzaam Sittard-Geleen zal deze avond toelichten wat de alternatieven zijn voor de gewone mens.

Op deze avond zal oud-gedeputeerde Bob Ruers, die voor Limburg onder meer de portefeuille voor klimaat onder zich had, uitleg geven over de stand van zaken over de energietransitie in Limburg. Wie daarbij de rekening betaalt is voor de Socialistische Partij daarbij een centrale vraag. 80% van alle vervuiling komt van de industrie en het zware vervoer, zoals scheepvaart en vliegverkeer, maar het heeft er alle schijn van dat de burger de rekening krijgt gepresenteerd. De SP verzet zich hier stellig tegen.

Mart Hermkens van Natuurlijk! Duurzaam Sittard-Geleen zal op deze avond een uitleg geven van de alternatieven die ze biedt en bewustmakingscampagnes waarmee Natuurlijk! Duurzaam Sittard-Geleen concreet verandering probeert te bewerkstelligen.

Korter douchen, zoals recent nog werd geopperd in de media, helpt niet om de energietransitie voor elkaar te krijgen. We zullen ingrijpende maatschappelijke keuzes moeten maken de komende jaren en daarbij met name de industrie en het zware transport hierop aanspreken.

Wil jij weten voor welke taken we staan en wat de voorstellen van de SP en Natuurlijk! Duurzaam Sittard-Geleen hierop zijn? Wil jij meepraten over de ingrijpende wijzigingen die op ons allen afkomen? Kom dan ook op 18 oktober, om 20:00 naar de Hanenhof op Herenhof 2 in Geleen.

Reactie toevoegen

U bent hier