h

SP Sittard-geleen stemt in met coalitieakkoord

30 mei 2018

SP Sittard-geleen stemt in met coalitieakkoord

Woensdagavond heeft de afdeling van de SP Sittard-Geleen tijdens een algemene ledenvergadering unaniem ingestemd met het coalitieakkoord.

De SP heeft in samenwerking met GroenLinks, DNA en PvdA na lang onderhandelen een coalitieakkoord gesloten met het GOB, VVD en SPA. Het is een akkoord op hoofdlijnen geworden met als belangrijke elementen een nieuwe stijl van besturen en meer samen met de inwoners onze gemeente gaan vormgeven.

Dit akkoord wordt niet alleen voorgelegd aan de gemeenteraad, maar ook aan de inwoners van Sittard-Geleen. Daarbij worden ook andere belanghebbenden gevraag om hun reactie en input. Dit alles gaat samen leiden tot een programma voor de komende 4 jaar.

Daarnaast ging de ALV akkoord met het benoemen van een kascontrolecommissie voor de afdeling. De nieuwe leden zijn: Hans Kater (die nog betrokken is vanuit de vorige commissie), Hayat Dahmazi, Nancy Dohmen-Jennissen, Mitch Josten en Robert Theelen.

Tot slot werd er teruggeblikt op het afgelopen jaar en werd onder meer de verkiezingscampagne geëvalueerd. Er werd ook vooruit gekeken en iedereen werd van harte uitgenodigt voor de kerngroep die op 10 juni bijeen komt.

De avond werd gekenmerkt door een  kritische maar vooral vruchtbare discussie. Hiermee is een goed fundament gelegd voor de verdere uitbouw van de afdeling en deelname aan de coalitie in de komende periode!

Reactie toevoegen

U bent hier