h
16 februari 2020

Van Arriva naar Beter!

Foto: SP Sittard-Geleen

Naar aanleiding van veel klachten van busreizigers en buschauffeurs van de vervoers-onderneming Arriva heeft de SP-afdeling Sittard-Geleen een uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak en de omvang van deze klachten.

Lees verder
12 juli 2019

Persbericht: SP leden eisen zetels terug

De algemene ledenvergadering van de afdeling Sittard-Geleen heeft zich uitgesproken voor het terugvragen van de raadszetels van Ivo Tillie en Tom Baars. De SP Sittard-Geleen is van mening dat deze zetel toebehoren aan de partij.

Lees verder
22 juni 2019

Emil Jacobs partijraad 22 juni 2019

Foto: Emil Jacobs

Afdelingsvoorzitter Emil Jacobs voerde op 22 juni namens de afdeling het woord op de partijraad, het tweemaandelijks overleg van afdelingen met partijbestuur. Hierop stond de vraag centraal: hoe verder na de verkiezingen?

Lees verder

Algemene ledenvergadering

Kom ook naar de ALV

Op woensdag 19 juni zal de afdeling een algemene ledenvergadering organiseren om te reflecteren op de recente uitslagen van de verkiezingen. Later deze maand volgt er een landelijke partijraad en de ALV is het moment voor leden om een inbreng te hebben. Hoe kan onze partij weer de weg naar boven nemen en een socialer Sittard-Geleen en Nederland opbouwen?

Lees verder
14 juni 2019

Verklaring over het opstappen van Tom Baars en Felix van Ballegooij

Via de media hebben we vernomen dat raadslid Tom Baars en wethouder Felix van Ballegooij hun partijlidmaatschap hebben opgezegd. De afdeling is van mening dat de stemmers die op de SP hebben gestemd daarmee bedrogen worden en eist de zetel terug.

Lees verder
25 april 2019

Proef met bijverdienen met behoud uitkering in Sittard-Geleen

Door minimaal twintig uur per week te werken maximaal 170 euro per maand bijverdienen boven op je bijstandsuitkering. Sittard-Geleen gaat hiermee experimenteren.

Lees verder
28 maart 2019

Verklaring over het opstappen van Ivo Tillie

Tot onze grote verbazing heeft Ivo Tillie bekend gemaakt dat hij geen deel meer wilt uitmaken van de SP fractie. Deze mededeling viel ons rauw op het dak. Er was, zowel binnen de fractie als binnen het bestuur, geen enkel teken dat dit er aan zat te komen.

Lees verder
3 maart 2019

10 maart klimaatmars: ben jij erbij?

Foto: SP
Op zondag 10 maart gaan wij massaal de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kán anders!Lees verder
6 februari 2019

Financiële tegenvaller gemeente Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen wordt voor 2,7 miljoen euro gekort vanuit het rijk uit het potje dat bedoeld is voor de participatiewet. Hiermee worden wederom de zwakkeren in de gemeente getroffen. SP wethouder van Sociale Zaken Felix van Ballegooij maakt bezwaar tegen deze beslissing.

Lees verder
6 februari 2019

Verkiezingsposters zijn binnen

Deze week zijn er posters, flyers en SPonsjes binnen gekomen. Dat kan maar 1 ding betekenen: de Provinciale Staten verkiezingen staan voor de deur.Lees verder

Pagina's