h
8 maart 2018

Bewoners van Born e.o. duidelijk: houd het Anker open!

Foto: SP
Meer dan 90 procent van de inwoners van Born, Buchten, Holtum en Grevenbicht wil het zwembad het Anker openhouden. Dat is het uitkomst van de enquête die de SP in de afgelopen weken in deze plaatsen gehouden heeft.Lees verder
7 maart 2018

SP standpunten op belangrijke thema's

De afgelopen weken zijn door verschillende burgers, belanghebbenden en organisaties vragen aan ons gesteld met betrekking tot het standpunt van de SP in maatschappelijke belangrijke zaken. In ons verkiezingsprogramma zijn de meeste zaken terug te vinden, maar het leek ons goed om ook op de website voor deze specifieke zaken onze standpunten weergeven. Als uw vraag/stelling er niet bijstaat, neem dan even contact op en wij zullen vraag/stelling en antwoord aan deze lijst toevoegen.Lees verder
7 februari 2018

SP presenteert kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De SP presenteert haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Lees verder
4 februari 2018

Verbeterplan begroting: het kan anders

Na de mededeling van de Provincie dat Sittard-Geleen onder financieel toezicht zou komen, heeft de SP aangegeven mee te willen kijken naar oplossingen. Daarbij hebben we aangegeven, dat wel alles bespreekbaar moest zijn.

Lees verder
10 januari 2018

Financiële problemen gemeente: hoe verder voor Sittard-Geleen?

De begroting voor 2018 en volgende jaren is niet sluitend en zal de komende jaren voor grote financiële tekorten in onze gemeente gaan zorgen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de provincie onze gemeente onder financieel preventief toezicht heeft gesteld.

Lees verder
17 december 2017

Bezoek aan Europees Parlement zeer geslaagd

Foto: SP

Op vrijdag 8 december organiseerde onze afdeling een excursie naar Brussel. Afdelingen Meierijstad, Roermond, Brunssum en Horst aan de Maas gingen mee. Een foto-verslag.

Lees verder
15 december 2017

SP niet akkoord met voorstel toekomst schaats- en zwemvoorzieningen

Foto: SP

De SP heeft gisteren niet ingestemd met het raadsvoorstel ‘Toekomst schaats- en zwemvoorzieningen’.

Lees verder
27 november 2017

Opinie: naar een échte visie op zwemmen

In de gemeenteraad van december wordt een besluit genomen over de toekomst van de schaats- en zwemvoorzieningen in onze stad. Het college van Burgermeester & Wethouders heeft al te kennen gegeven in te zetten op een mogelijke toekomstige uitbreiding van Glanerbrook, ten koste van de Hateboer en het Anker. Dit is bezopen en getuigt van geen enkele visie over de toekomst van zwemmen in onze gemeente.

Lees verder
22 november 2017

SP kiest lijsttrekker voor de gemeenteraad

Foto: SP

Op woensdag 22 november heeft afdeling Sittard-Geleen op de algemene ledenvergadering unaniem Ivo Tillie tot lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart volgend jaar.

Lees verder
21 september 2017

SP stelt vragen omtrent miljoenenclaim coffeeshops

Foto: SP
De SP fractie in Sittard-Geleen heeft met verbazing kennis genomen van het bericht in de media dat Peter Hendriks, eigenaar van coffeeshops Skunk en Relax, een miljoenenclaim neerlegt bij de gemeente. De fractie stelt de volgende vragen aan het college.Lees verder

Pagina's