h

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Op deze pagina vind je ons verkiezingsprogramma "Voor Elkaar!" voor de periode 2018-2022. Je kunt hem ook downloaden als PDF.

Inleiding

Sittard-Geleen is een mooie stad met veel potentie op velerlei gebieden. De fusie heeft nogal wat scheefgroei doen ontstaan, maar nu moeten juist elkaars kansen benut worden. Daarom wordt het tijd voor een koerswijziging.

De SP zal de komende vier jaren zorg dragen voor een stad een gemeente waarin alle stadsdelen en kleine kernen meetellen. Waarin elke inwoner van onze gemeente ertoe doet.

Een gemeente waarin respect van en voor iedereen verwacht wordt. We vormen samen een maatschappij en hebben elkaar nodig, ongeacht sekse, seksuele geaardheid, geloof, inkomen of afkomst.

Een maatschappij waarin we zorgen voor elkaar en waarin iedereen zich kan ontwikkelen op het gebied van opleiding, werk en cultuur. De mensen die zorg nodig hebben, moeten dit krijgen. Daar moet géén financiële afweging aan ten grondslag liggen, maar kwaliteit in maatwerk.

Een maatschappij waarin we niemand buiten de boot laten vallen. En inwoners in armoede worden geholpen. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Helaas leveren nog teveel mensen in onze gemeente onder de armoedegrens. Dat moet meteen veranderen. Met name voor kinderen moeten alle kansen gecreëerd worden. Zij zijn immers onze toekomst.
Een maatschappij waarin zowel werkgevers als werknemers van belang zijn. Ook zij hebben elkaar nodig. Grote bedrijven hebben géén extra subsidie nodig om hier te blijven.

Wij zorgen ervoor, dat we hier de best opgeleide medewerkers en de beste kennis hebben, zodat de bedrijven wel hier moeten blijven en nieuwe bedrijven hierheen komen. We verwachten van bedrijven dat niet alleen de economische maar ook de maatschappelijke taken in hun beleid worden meegenomen. Iedere inwoner heeft recht op een baan volgens de sociale spelregels die daarvoor gesteld zijn. Dus met een inkomen boven de minimumgrens. Dat geldt dus ook voor medewerkers die door de gemeente te werk worden gesteld.

Een maatschappij waarin burgers niet alleen meetellen, maar ook weer zeggenschap krijgen. Zo is de SP voorstander dat de bewoners van een wijk zelf kunnen aangeven wat in hun wijk noodzakelijk is en dus behouden of juist ontwikkeld moet worden.

Een maatschappij waar leefbaarheid hoog in het vaandel staat. Dat betekent burgerbetrokkenheid, maar ook maatwerk in woningbouw en ook het behouden van voorzieningen in de wijken.

Wat de SP betreft mogen alle drie de zwembaden open blijven en onderhouden worden door de gemeente. Het schoolzwemmen moet weer terugkomen, zodat alle kinderen leren zwemmen.

Een maatschappij waarin het naast goed wonen en werken ook heerlijk is om je vrije tijd te besteden. Sport en recreatie moet gestimuleerd worden en laagdrempelig blijven. Onze mooie natuur willen we absoluut behouden, net als het cultureel erfgoed. En cultuur moet weer van de mensen worden en breed gedragen. Cultuur moet los staan van bureaucratie of economisch belang en moet zich dus zelfstandig kunnen ontwikkelen.

Een maatschappij waarin we ons bewust zijn van elkaar, maar ook van onze omgeving. Dat de natuur beschermd moet worden. Duurzaam denken is daarom noodzakelijk. Er zal meer gebruik gemaakt moeten worden van alternatieve energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie. Een kerncentrale zoals Tihange past daar niet in. Het gevaar op een ramp is daarbij te groot.

Een maatschappij waarin we ons veilig voelen. Waarin we weten dat er genoeg agenten zijn, met name wijkagenten, die ervoor zorgen, dat je zonder angst om tien uur ’s avonds nog over straat kunt. In elk dorp, wijk, straat en buitengebied.

Kortom een maatschappij door onze inwoners vormgegeven voor onze inwoners. Waarbij de financiën op orde zijn en geld dus naar de mensen gaat.

Wij gaan ervoor. Samen voor elkaar. Samen voor Sittard-Geleen.

Ivo Tillie
Lijsttrekker

U bent hier