h

Bewoners van Born e.o. duidelijk: houd het Anker open!

8 maart 2018

Bewoners van Born e.o. duidelijk: houd het Anker open!

Foto: SP
Meer dan 90 procent van de inwoners van Born, Buchten, Holtum en Grevenbicht wil het zwembad het Anker openhouden. Dat is het uitkomst van de enquête die de SP in de afgelopen weken in deze plaatsen gehouden heeft.

In haar enquête heeft de SP de inwoners van Born, Buchten, Holtum en Grevenbicht twee vragen voorgelegd, nl. wilt u het zwembad het Anker in Buchten openhouden of niet, en steunt u het voorstel van de SP om het – gratis - schoolzwemmen weer in te voeren.

De SP heeft in Born en omgeving huis-aan- huis folders uitgedeeld en daarna meer dan 500 steunbetuigingen opgehaald. Het resultaat was dat meer dan 90 procent van de geënquêteerde inwoners te kennen gaf het Anker open te willen houden en het een goed idee te vinden om het schoolzwemmen, dat 10 jaar geleden is afgeschaft, weer in te voeren.

Daarbij viel het op dat de ouders met jonge kinderen het belangrijk vinden dat het schoolzwemmen gratis wordt.

Opmerkelijk was ook dat veel inwoners van Born en omgeving zich achtergesteld voelen door de gemeente. En dat bij hen de vrees leeft dat de sporthal bij het Anker het volgende slachtoffer van de bezuinigingen van de gemeente wordt.

De SP houdt de komende weken ook een enquête in Sittard om de mening te vragen van de bewoners over het plan de gemeente om het zwembad de Nieuwe Hateboer te sluiten.

Reactie toevoegen

U bent hier