h

Financiële problemen gemeente: hoe verder voor Sittard-Geleen?

10 januari 2018

Financiële problemen gemeente: hoe verder voor Sittard-Geleen?

De begroting voor 2018 en volgende jaren is niet sluitend en zal de komende jaren voor grote financiële tekorten in onze gemeente gaan zorgen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de provincie onze gemeente onder financieel preventief toezicht heeft gesteld.

De SP kiest voor mensen, niet bakstenen.
Foto: SP

Om onder dit preventief toezicht uit te komen moet de raad nu in korte tijd bezuinigingen vinden.

Ivo Tillie: "Wij hebben bij de afgelopen begrotingsbesprekingen herhaaldelijk aangegeven dat er géén structurele oplossing is voor de tekorten in de meerjarenbegroting. En dat door de grote investeringen er op sociale vlakken geld tekort zal zijn. De SP zal bij begrotingen andere keuzes maken (wij investeren liever in mensen dan in gebouwen) en hebben daarom in deze raadsperiode géén enkele keer ingestemd met de begroting."

Deze coalitie heeft zich elk jaar weer rijk gerekend en een te grote broek aangemeten. Waardoor onrendabele investeringen zijn gedaan (zoals De Ligne, turborotonde Odasingel/Rijksweg), kapitaal veel hoger in de boeken stond dan de werkelijke waarde en dure projecten zijn vastgelegd (Zitterd Revisited en het nieuwe Bestuurscentrum), die nu niet meer betaalbaar blijken te zijn. Nu krijgt dit college daarvoor de rekening gepresenteerd en wordt door de provincie het financieel toezicht aangescherpt. Deze door de coalitie gecreëerde situatie moet nu ineens raadsbreed opgelost worden.

"Wij schuwen de verantwoording niet en willen zeker kijken naar bezuinigingsmogelijkheden", aldus Ivo Tillie. "Daarin maken wij nog steeds andere keuzes dan de coalitie. Dit betekent dat naar onze voorstellen (niet elk jaar een miljoen naar de Sportzone, vereenvoudigen van het nieuwe Bestuurscentrum, stopzetten deelname LED, stopzetten subsidies grote bedrijven zoals Chemelot en NedCar) géén serieus onderzoek is gedaan. Elke keer wordt weer gekeken naar de onmogelijkheden van onze voorstellen i.p.v. naar mogelijkheden. Dit is voor de SP reden genoeg om niet meer deel te nemen aan de Voorbereidingsgroep bezuinigingsvoorstellen. Misschien is het voor deze coalitie wel goed als er scherper toezicht is."

Na de verkiezingen zal de SP in de coalitiebesprekingen haar best doen om de sociale doelen voor onze inwoners de komende vier jaar wel financieel haalbaar te laten zijn. Hoe sterk onze invloed daarin is, zal uiteraard afhangen van de verkiezingsuitslag.

Reactie toevoegen

U bent hier