h

SP standpunten op belangrijke thema's

7 maart 2018

SP standpunten op belangrijke thema's

De afgelopen weken zijn door verschillende burgers, belanghebbenden en organisaties vragen aan ons gesteld met betrekking tot het standpunt van de SP in maatschappelijke belangrijke zaken. In ons verkiezingsprogramma zijn de meeste zaken terug te vinden, maar het leek ons goed om ook op de website voor deze specifieke zaken onze standpunten weergeven. Als uw vraag/stelling er niet bijstaat, neem dan even contact op en wij zullen vraag/stelling en antwoord aan deze lijst toevoegen.

Stelling: Burgerbetrokkenheid en baas in eigen buurt kan alleen als er autonome stadsdeelbesturen komen.

Standpunt SP: De SP vindt burgerbetrokkenheid en baas in eigen buurt erg belangrijk niet alleen nu, maar dit is een belangrijk punt dat al jaren in het SP-programma staat. Wij geven elke keer aan, dat de betrokken burgers het beste weten wat er in hun buurt moet gebeuren.

Maar wij zijn van mening dat dit niet in nog een bestuurslaag vast moet worden gelegd. De gemeenteraadsverkiezingen zijn een democratisch proces, waarna de raad zich moet inzetten voor alle stadsdelen van onze gemeente. Een extra bestuurslaag zal alleen vertragend gaan werken.
Wel is de SP voorstander van meer beslissingsbevoegdheid voor bewoners over de eigen buurt. Baas in eigen buurt dus.

Iedereen in onze gemeente telt mee: in Sittard, Geleen, Born, Munstergeleen, Grevenbicht, Papenhoven, Limbricht, Obbicht, Buchten, Einighausen, Guttecoven, Holtum en Windraak.

Wij zijn ons bewust van de onvrede die er leeft in bepaalde stadsdelen en zullen de komende vier jaar daar zeker extra aandacht aan schenken. Heel onze gemeente voor elkaar.

Stelling: de huidige zwembaden in Born en Sittard moeten worden gesloten, zodat in Geleen één zwembad voor de toekomst behouden blijft.

Standpunt SP: Wat de SP betreft mogen alle drie de zwembaden open blijven en onderhouden worden door de gemeente. Om het gebruik van de zwembaden te stimuleren moet o.a. het schoolzwemmen weer terugkomen, zodat alle kinderen leren zwemmen. In een maatschappij waar leefbaarheid hoog in het vaandel staat, moeten voorzieningen in de wijken behouden blijven.  

Stelling: Sittard-Geleen moet een fusie met Beek en Stein aangaan.

Standpunt SP: herindeling met omliggende gemeenten is alleen een serieuze optie als daarvoor genoeg draagvlak onder de inwoners is. Enkel financiële voordelen zijn voor de SP geen reden om een herindelingstraject te starten; hier moeten directe voordelen voor onze inwoners aan ten grondslag liggen.

Wel kan door gemeentelijke samenwerking bespaard worden op de kosten. Daar zijn we wel voorstander van, als dit maar niet ten koste gaat van de lokale democratie.

Stelling: er mogen geen asielzoekerscentra komen in Sittard-Geleen.

Standpunt SP: momenteel is er géén sprake van noodzaak voor een extra opvangcentrum binnen onze gemeente. Maar als die er zou zijn, dan moet Sittard-Geleen ook daarin haar verantwoordelijkheid nemen om in het kader van landelijke afspraken voor deze kwetsbare groep opvang te regelen. Bij voorkeur verspreid over de gemeente en niet in één groot centrum.

Daarnaast hebben statushouders recht op een woning binnen onze gemeente.

Stelling: Sittard-Geleen moet de regulering van wietteelt toestaan. 

Standpunt SP: het handhaven op het ingezetenencriterium (dat alleen Nederlanders in de coffeeshops mogen kopen) moet worden afgeschaft. Dit heeft in sommige buurten gezorgd voor meer wietkwekerijen en straathandel in softdrugs. In die buurten zijn onveilige situaties ontstaan. Het bestrijden van illegale wietkwekerijen werkt alleen als het samen met de regulatie van wietkweek wordt uitgevoerd. De gemeente moet daarom overgaan tot regulatie, liefst via gemeentelijke plantages. Daar kan dan een betere controle op de kwaliteit plaatsvinden en er kan belasting over de omzet verkregen worden.

Stelling: horeca- en uitgaansgelegenheden in Sittard-Geleen, moeten in de weekenden om 02.00 uur sluiten om solidair te zijn met de omwonenden.

Standpunt SP: bij een stad hoort een levendig stadsleven. Daar komt wel eens overlast bij kijken. Door de verruiming van sluitingstijden is de spreiding van huisgaande mensen beter en levert minder overlast op één piekmoment als 02.00 uur. De “overlast” verdeelt zich dus. Daarnaast hoort een beperkte mate van overlast ook bij het wonen in de binnenstad. Wij gaan er vanuit dat de centrumbewoners dat beseffen op het moment dat ze in het centrum gaan wonen.

Vandalisme moet uiteraard altijd bestreden worden.

Stelling: de politiek op gemeentelijk niveau interesseert zich niet in jongeren onder de achttien.

Standpunt SP: in ons verkiezingsprogramma komt het woord ‘jongeren’ 12x voor. Dat varieert van jeugdzorg, jongeren op gezond gewicht, loverboyproblematiek, pesten, vroegtijdige schoolverlaters, opleiding in relatie tot werkgelegenheid, goed onderwijs, cultuur, gratis cultuurpas (tbv kennismaken met de vele culturele uitingen in onze gemeente), voorzieningen voor jongeren in de buurten en huisvesting (aanpassen woningaanbod). Kortom de SP heeft zeker ook op lokaal niveau genoeg aandacht voor wat bij jongeren speelt.

Daarnaast heeft de SP ook nog een speciale jongerenafdeling genaamd ROOD.

Stelling: Er moet ruimte komen voor tiny-houses in Sittard-Geleen.

Standpunt SP: de SP wil stoppen met onnodig slopen en met grootschalige herstructureringsprojecten. Er moet juist geïnvesteerd worden in beter onderhoud, renovatie, het levensloopbestendig en duurzaam maken van woningen, zodat de woonlasten dalen. Met woningcorporaties en andere goede initiatieven zullen we meer verantwoordelijkheid nemen voor de bouw en het onderhoud van betaalbare woningen op maat. Als er genoeg vraag naar is, horen daar wat de SP betreft zeker ook tiny-houses bij.

Stelling: er moet meer aandacht komen voor discriminatie

Standpunt SP: de SP is van mening dat elke inwoner van onze gemeente ertoe doet. Dat er respect van en voor iedereen verwacht mag worden. We vormen samen een maatschappij en hebben elkaar nodig, ongeacht sekse, seksuele geaardheid, geloof, inkomen of afkomst. Waar bewoners dit respect niet op kunnen brengen, zullen wij opkomen voor degenen die respect verdienen.

Reactie toevoegen

U bent hier