h

Bewoners van Sittard duidelijk: houd de Nieuwe Hateboer open!

21 maart 2018

Bewoners van Sittard duidelijk: houd de Nieuwe Hateboer open!

Foto: SP
Meer dan 90 procent van de inwoners van de Baandert, de Nieuwe Baandert en Molenbeek wil het zwembad de Nieuwe Hateboer openhouden. Dat is het uitkomst van de enquête die de SP in de afgelopen twee weken - in de vrieskou - in deze wijken gehouden heeft.

In haar enquête heeft de SP de inwoners van de Baandert, de Nieuwe Baandert en Molenbeek twee vragen voorgelegd, namelijk: wilt u het zwembad de Nieuwe Hateboer openhouden of niet, en steunt u het voorstel van de SP om het – gratis – schoolzwemmen weer in te voeren.

Foto: SP
De SP heeft in de Sittardse wijken huis-aan-huis folders uitgedeeld en daarna bijna 150 steunbetuigingen opgehaald. Het resultaat was dat meer dan 90 procent van de geënquêteerde inwoners te kennen gaf de Nieuwe Hateboer open te willen houden en het een goed idee te vinden om het schoolzwemmen, dat 10 jaar geleden is afgeschaft, weer in te voeren.

Daarbij viel het op dat de ouders met jonge kinderen het belangrijk vinden dat het schoolzwemmen gratis wordt.

Reactie toevoegen

U bent hier