h

Verbeterplan begroting: het kan anders

4 februari 2018

Verbeterplan begroting: het kan anders

Na de mededeling van de Provincie dat Sittard-Geleen onder financieel toezicht zou komen, heeft de SP aangegeven mee te willen kijken naar oplossingen. Daarbij hebben we aangegeven, dat wel alles bespreekbaar moest zijn.

In de voorbereidingsgroep herstelplan begroting die daarvoor door de raad is ingesteld heeft de SP ook deelgenomen, maar is halverwege uitgestapt.

“Er kwamen steeds dezelfde argumenten over tafel met betrekking tot de voorgedragen bezuinigingsopties”, volgens lijsttrekker Ivo Tillie. “Ik had niet het idee dat daarmee met een open blik naar de begroting werd gekeken. Het zou goed geweest zijn als een extern financieel adviseur deze groep begeleid had. Daarnaast was de periode te kort om alle investeringen kritisch op noodzaak en verplichtingen te kunnen beoordelen.”

Uiteraard is de SP wel doorgegaan met het kijken naar financiële oplossingen voor de ontstane tekorten in de meerjarenbegroting van Sittard-Geleen. Daarbij zou het goed zijn als het college ook zelf de broekriem aan zou trekken. De SP stelt dus voor om niet investeren in een nieuw bestuurscentrum. Kamers voor B&W kunnen in leegstaande panden of ingepast worden in de nieuwe ambtenarenhuisvesting. Alle fracties kunnen met hun fractiebudget een ruimte huren om te vergaderen. En de raadsvergaderingen kunnen roulerend in de buurtcentra plaatsvinden. Dit past ook beter bij de nieuwe werkwijze en daarmee staat de raad dichter bij de burger.

Voor de SP is het stopzetten van deelname aan het LED ("Limburg Economic Development", zie hun website voor achtergrond) een reële optie. Economische samenwerking is belangrijk, maar LED is een gekunstelde organisatie, die zijn meerwaarde niet bewezen heeft.

Wij zijn van mening dat er inmiddels genoeg geïnvesteerd is in de Sportzone en daar de komende jaren géén extra geld heen hoeft.

De grote bedrijven zoals Chemelot en VDL Nedcar zijn momenteel financieel sterk en hebben géén extra investering van de gemeente nodig.

De vele grote projecten (zoals Zitterd Revisited) kunnen eenvoudiger of op onderdelen zelfs niet verder ontwikkeld worden.

In het raadsvoorstel staan bezuinigingen, waar de SP niet achter kan staan.

Veel inwoners klagen over de slechte groenvoorziening. Daarom wil de SP daar niet nog meer op bezuinigen. Er zijn ook mogelijkheden om de bewoners een stuk groen te laten adopteren en met een wijkbudget zelf te laten verzorgen.

De bibliotheek moet nu al proberen om met vrijwilligers alle functies te kunnen vervullen. Minder geld is dus geen optie. De SP ziet daarbij juist kansen voor meer maatschappelijk invulling.

Hetzelfde geldt voor de Vixia / het Participatiebedrijf. Als gemeentelijke werkzaamheden daar serieus weggezet worden, kan dit bedrijf zichzelf redden en zijn bezuinigingen niet nodig.

De SP heeft er geen moeite mee als de parkeertarieven met €0,10 omhoog gaan. Zo kan ook aan de inkomstenkant van de begroting een voordeel behaald worden.

Ivo Tillie: “De coalitie kiest elke keer voor de gemakkelijkste oplossing en durft niet echt te stoppen met investeringen als er géén geld voor is. Gelukkig komt er nu een extern adviseur, maar dan zijn de gekozen maatregelen niet meer terug te draaien. De SP ziet liever bezuinigingen op gebouwen en niet waar het direct mensen raakt.”

Financiële onderbouwing

In duizend euro Bezuinigingen
totaal
Bezuinigingen
voor 2018 ev
Bestuurscentrum 10.000 750
LED   500
Sportzone   1000
Investeringen grote bedrijven   500
Investeringen grote projecten 20.000 1500
Totaal   5250

Reactie toevoegen

U bent hier