h
23 maart 2016

SP: " Cox laat zich piepelen door GOB en CDA inzake drugsbeleid".

"De SP wil de discussie terugbrengen naar de daadwerkelijke problematiek. Het gaat met name om parkeerproblemen en een gevoel van onveiligheid. Dit kan met minimale middelen opgelost worden waardoor voor iedereen een gecontroleerde drugsverkoop plaats kan vinden." aldus SP-fractievoorzitter Mark Hayen. 

Lees verder
3 januari 2016

Wij wensen u het beste voor 2016

We hopen allemaal het beste, voor ons zelf, voor onze kinderen, voor onze familie en vrienden, voor alle mensen.

Lees verder
13 november 2015

Conservatief Sittard-Geleen verwerpt motie afschaffen jeugdloon 18+.

Foto: SP

Op donderdag 12 November heeft de raad in de raadsvergadering tegen de motie voor de afschaffing van het minimum jeugdloon vanaf 18+ van de SP en Stadspartij SGB gestemd. De jongeren afdeling van SP, ROOD Sittard-Geleen, heeft eerder deze week geflyerd bij de raadsvergadering om aandacht te trekken voor deze motie en de andere raadsleden te overtuigen om in te stemmen met de motie. GroenLinks en OPA overigens wel.

Lees verder
12 november 2015

ROOD voor afschaffing Jeugdloon in Sittard-Geleen

Foto: SP

ROOD was aanwezig bij de raadsvergadering om steun te vragen voor afschaffing jeugdloon. De SP fractie dient tijdens de begrotingsbehandelingen deze week hierover een motie in. " Jeugdloon is half loon voor volwassen werk, er zijn toch ook geen halve biertjes te koop", aldus Mitch Josten.

Lees verder
12 november 2015

Houd de poortjes op het NS station Sittard open.

Foto: SP / facebook

Poortjes bieden schijnveiligheid en zoals de NS zelf al stelt het aantal incidenten is het afgelopen jaar flink afgenomen door oa cameratoezicht. Immers de zwartrijder kon vandaag ook een toegangspas bemachtigen om op het perron te komen en hij kan op de omringende stations instappen zonder poortjes. Wij vinden klantvriendelijkheid en persoonlijke aandacht voor de klant middels meer personeel in de openbare ruimte belangrijker dan poortjes.

Lees verder
9 november 2015

SP wil brede discussie over veiligheid rondom Chemelot

Foto: SP
De SP Sittard-Geleen heeft onlangs vragen gesteld mbt tot vele incidenten die op het Chemelot terrein plaats vinden. Incidenten die ten koste gaan van het veiligheidsgevoel van de omwonenden. Omwonenden die
iedereen keer als er een incident plaats vindt te horen krijgen dat er "geen schade voor de volksgezondheid is" en tevens het advies krijgen om de groente uit hun groentetuin ten tijden van de calamiteit niet te nuttigen.   

De SP Sittard-Geleen wil graag weten wat de oorzaak is van de vele incidenten en de ongerustheid weg nemen. Immers als deze een gevolg zijn van nalatigheid of slecht onderhoud dan zijn de omwonenden en de werknemers de dupe. 

Lees verder
2 november 2015

SP maakt zich zorgen over tekort betaalbare woningen

De raadsfractie van de SP wil snel inzicht in het huidige huurwoningbestand van Sittard-Geleen en hoe groot de behoefte aan betaalbare huurwoningen is.

Lees verder
1 oktober 2015

Meer inspraak voor inwoners Sittard-Geleen

Inwoners van Sittard-Geleen moeten veel meer mogelijkheid krijgen om hun verhaal te doen en hun ideeën aan te dragen bij het gemeentebestuur. Omdat er met grote regelmaat commissievergaderingen worden afgelast, wordt de inspraak voor burgers die daar gebruik van willen maken beperkt.

Lees verder
30 april 2015

SP wil bed, bad en brood opvang in Sittard-Geleen behouden

De SP heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de bed, bad en brood opvang voor de uitgeprocedeerde asielzoekers.

Lees verder
29 april 2015

Mark Hayen nieuwe fractievoorzitter SP Sittard-Geleen

De SP fractie heeft Mark Hayen benoemt tot de nieuwe fractievoorzitter. Mark volgt Marleen per direct op als fractievoorzitter. "Dat wordt een flinke uitdaging." aldus Mark Hayen, “maar inmiddels is de SP-fractie sterk gegroeid en zal de komende jaren nog vaak van zich laten horen.”

Lees verder

Pagina's