h

De Limburger: "bewoners van de Baandert tegen medisch centrum"

22 juni 2017

De Limburger: "bewoners van de Baandert tegen medisch centrum"

Foto: Actiecomité Baandert

Afgelopen woensdag besteedde de Limburger aandacht aan de ontwikkelingen in de Baandert. We publiceren het stukje, geschreven door Bart Ebisch, hier integraal.

Het "overgrote deel" van de bewoners van de Sittardse wijk de Baandert wil het speelterrein niet opofferen voor de bouw van een medisch centrum.

Dat zegt bestuurslid Andy Dijkstra van de SP, die onder de buurtbewoners een enquête heeft gehouden. In totaal werden 1300 formulieren verspreid in de Sittardse wijk. 250 formulieren kwamen ingevuld terug. Dat is volgens Dijkstra representatief. Voor hem staat vast dat er weinig draagvlag is voor het medisch centrum. "Verreweg de meeste mensen willen het groene hart behouden, ook de bewoners die verder weg wonen".

De officiële uitslag zal de SP begin juli tijdens een informatiebijeenkomst presenteren. "Dan zullen we ook vervolgstappen bespreken met het actiecomité".

Het plan voor een medisch centrum is afkomstig van huisartsenpraktijk de Baandert en Fysiosittard. De bouw staat gepland op het trapveldje op de hoek van de Frans Erensstraat en Hemelsley.

Dijkstra wijst erop dat eerst het bestemmingsplan moet worden gewijzigd. "Dat kan een slepende zaak worden". Lejo Silvertand van Apotheek de Baandert wacht de officiële uitslag af. "Dan weten we ook wat precies de pijnpunten zijn van de buurt".

Het originele stuk is te vinden in de Limburger van 21 juni, in het katern voor de regio Sittard-Geleen.

Reactie toevoegen

U bent hier