h

Opinie: naar een échte visie op zwemmen

27 november 2017

Opinie: naar een échte visie op zwemmen

In de gemeenteraad van december wordt een besluit genomen over de toekomst van de schaats- en zwemvoorzieningen in onze stad. Het college van Burgermeester & Wethouders heeft al te kennen gegeven in te zetten op een mogelijke toekomstige uitbreiding van Glanerbrook, ten koste van de Hateboer en het Anker. Dit is bezopen en getuigt van geen enkele visie over de toekomst van zwemmen in onze gemeente.

Door Ivo Tillie

De SP is voorstander van voorzieningen in de wijk dicht bij de burger. Dit hoeft wat ons betreft géén grootse en luxe voorziening te zijn, maar moet vooral voldoen aan de basisbehoefte van onze inwoners. Voor een gemeente met ruim 90.000 inwoners lijkt drie zwembaden misschien veel, maar gezien de afstanden van de uithoeken van onze gemeente naar de zwembaden is een zwembad in elke deelgemeente te verantwoorden.

Als partij koppelen we dit ook aan het herinvoeren van het schoolzwemmen. Ieder kind moet kunnen zwemmen. Dit is geen luxe, maar kan het verschil zijn tussen leven en dood als het erop aankomt. Het college maakt echter een keuze puur op basis van bezuinigingen, waardoor het dus een financiële afweging is geworden. Men kijkt dus even ver als het schermpje van de rekenmachine en heeft blijkbaar geen visie wat we als gemeente aanmoeten met het zwemmen.

Die visie is er echter wel: we hebben als raad een Sportbeleid vastgesteld, waarin duidelijk staat dat we onze inwoners meer aan het bewegen willen krijgen. Op basis van dit Sportbeleid wordt vervolgens géén actie ondernomen. En als dan ook al jaren het schoolzwemmen is afgeschaft, dan is het logisch dan het gebruik van de zwembaden afneemt.

Volgens de SP kan het dan niet zo zijn, dat besloten wordt zwembaden te sluiten, omdat er minder gebruikers zijn. Dan kom je in een neerwaartse spiraal die tegen ons eigen Sportbeleid in koerst.

Als je inderdaad onze inwoners meer aan het bewegen wilt krijgen, moeten de voorzieningen er zijn en moeten ook meer activiteiten georganiseerd worden, die aansluiten bij de behoefte. Dit is dus niet alleen een taak van de private partijen, maar juist ook van de gemeente. Het zou daarom goed zijn om het schoolzwemmen weer in te voeren. Dit niet alleen om kinderen meer te laten bewegen, maar ook om ze te leren zwemmen, zodat verdrinken minder snel kan gebeuren en ook omdat kinderen dan het plezier van zwemmen leren ontdekken.

Daarnaast verwachten we ook steeds meer zelfstandigheid van onze ouderen en willen we niet dat ze vereenzamen. Ook daarin kan de gemeente een actieve rol spelen om ouderen deel te laten nemen aan activiteiten in de zwemvoorzieningen.

De SP is daarom voorstander van de variant waarin de drie zwembaden op basisniveau worden behouden voor de toekomst. En datzelfde geldt ook voor de schaats- en wielerbaan in Geleen. Ook die kan op basisniveau behouden blijven. Als er externe financierders zijn, kan eventueel de schaats- en wielerbaan overdekt worden en kan gekeken worden naar een 50-meter wedstrijdbad.

De SP kiest voor de weg vooruit voor onze opgroeiende generatie en andere gebruikers van de zwembaden. Wij willen niet enkel met de rekenmachine in de hand beleid voeren, maar juist met een verhaal de mensen overtuigen dat investeren in deze belangrijke faciliteiten goed is voor ons allemaal.

Reactie toevoegen

U bent hier