h

SP stelt vragen omtrent miljoenenclaim coffeeshops

21 september 2017

SP stelt vragen omtrent miljoenenclaim coffeeshops

Foto: SP
De SP fractie in Sittard-Geleen heeft met verbazing kennis genomen van het bericht in de media dat Peter Hendriks, eigenaar van coffeeshops Skunk en Relax, een miljoenenclaim neerlegt bij de gemeente. De fractie stelt de volgende vragen aan het college.

  1. Welke afspraken zijn ten tijde van de verhuizing van de beide coffeeshops naar het stationsgebied gemaakt met de eigenaar? Zijn er afspraken gemaakt mbt de bezoekers uit het buitenland? Zijn er afspraken gemaakt over het parkeren van de bezoekers? Zijn er afspraken gemaakt over het aanpakken van overlast?

  2. Als er geen afspraken gemaakt zijn zoals bij 1 bedoeld, waarom zijn die afspraken niet gemaakt?

  3. Is er overleg geweest tussen het college/gemeente en de
    coffeeshopeigenaren van Skunk/Relax, Club 88 en Genesis over uw voornemen om het I-criterium* in te voeren? Zo ja, wat is daar de uitkomst van? Zo nee, waarom is dit overleg niet gevoerd?

  4. Bent U het met de SP eens dat het afschaffen van het softdrugs-gedoogbeleid niet ten goed komt van de volksgezondheid? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

  5. Bent U het met de SP eens dat invoering van het I-criterium de bijl aan de wortel is van het lokale softdrugs-gedoogbeleid? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

  6. Bent U het met de SP eens dat de door U gewenste regulering van de achterdeur niet dichterbij komt door Uw eigen beslissing mbt het I-criterium? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

  7. Hoe is het mogelijk dat burgemeester Cox afgelopen donderdag nog triomfantelijk verklaarde niet op de hoogte te zijn van deze dagvaardiging en dat deze nu op de mat ligt.

  8. Op welke gronden denkt U zich te kunnen verdedigen tegen alweer een miljoenenclaim tegen de gemeente Sittard-Geleen.

* Het ingezetenencriterium, ook wel het i-criterium genoemd, is de eis dat er alleen verkocht mag worden aan meerderjarige Nederlandse burgers.

Reactie toevoegen

U bent hier