h
12 november 2015

Houd de poortjes op het NS station Sittard open.

Foto: SP / facebook

Poortjes bieden schijnveiligheid en zoals de NS zelf al stelt het aantal incidenten is het afgelopen jaar flink afgenomen door oa cameratoezicht. Immers de zwartrijder kon vandaag ook een toegangspas bemachtigen om op het perron te komen en hij kan op de omringende stations instappen zonder poortjes. Wij vinden klantvriendelijkheid en persoonlijke aandacht voor de klant middels meer personeel in de openbare ruimte belangrijker dan poortjes.

Lees verder
9 november 2015

SP wil brede discussie over veiligheid rondom Chemelot

Foto: SP
De SP Sittard-Geleen heeft onlangs vragen gesteld mbt tot vele incidenten die op het Chemelot terrein plaats vinden. Incidenten die ten koste gaan van het veiligheidsgevoel van de omwonenden. Omwonenden die
iedereen keer als er een incident plaats vindt te horen krijgen dat er "geen schade voor de volksgezondheid is" en tevens het advies krijgen om de groente uit hun groentetuin ten tijden van de calamiteit niet te nuttigen.   

De SP Sittard-Geleen wil graag weten wat de oorzaak is van de vele incidenten en de ongerustheid weg nemen. Immers als deze een gevolg zijn van nalatigheid of slecht onderhoud dan zijn de omwonenden en de werknemers de dupe. 

Lees verder
2 november 2015

SP maakt zich zorgen over tekort betaalbare woningen

De raadsfractie van de SP wil snel inzicht in het huidige huurwoningbestand van Sittard-Geleen en hoe groot de behoefte aan betaalbare huurwoningen is.

Lees verder
1 oktober 2015

Meer inspraak voor inwoners Sittard-Geleen

Inwoners van Sittard-Geleen moeten veel meer mogelijkheid krijgen om hun verhaal te doen en hun ideeën aan te dragen bij het gemeentebestuur. Omdat er met grote regelmaat commissievergaderingen worden afgelast, wordt de inspraak voor burgers die daar gebruik van willen maken beperkt.

Lees verder
30 april 2015

SP wil bed, bad en brood opvang in Sittard-Geleen behouden

De SP heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de bed, bad en brood opvang voor de uitgeprocedeerde asielzoekers.

Lees verder
29 april 2015

Mark Hayen nieuwe fractievoorzitter SP Sittard-Geleen

De SP fractie heeft Mark Hayen benoemt tot de nieuwe fractievoorzitter. Mark volgt Marleen per direct op als fractievoorzitter. "Dat wordt een flinke uitdaging." aldus Mark Hayen, “maar inmiddels is de SP-fractie sterk gegroeid en zal de komende jaren nog vaak van zich laten horen.”

Lees verder
22 april 2015

Marleen van Rijnsbergen kandidaat gedeputeerde

Foto: SP

Op woensdag 22 april is, tijdens de presentatie van de nieuwe coalitie van Provinciale Staten van Limburg, de kandidatuur van Marleen van Rijnsbergen als gedeputeerde bekend gemaakt. Zodra de Limburgse SP-leden én Provinciale Staten instemmen met deze kandidatuur, zal zij op 29 april geïnstalleerd worden als lid van Gedeputeerde Staten van Limburg.

Lees verder
18 maart 2015

Reken af!

Foto: SP

Vandaag hebt ú het voor het zeggen. Uw stem is erg belangrijk omdat de uitslag grote gevolgen kan hebben voor het voortbestaan van het kabinet van VVD en PvdA. Het is tijd om af te rekenen. Als u het menselijker en socialer wilt, stem dan op de SP. Thuisblijven helpt niet, SP stemmen wel!

Lees verder
28 februari 2015

SP Sittard-Geleen kiest bestuur

Woensdag 25 februari hebben de leden het bestuur gekozen voor de komende twee jaar. Er vonden weinig veranderingen plaats. Meest opvallende verandering is het vertrek van Daan Prevoo uit het bestuur na 8 jaar zitting te hebben gehad. Aanvulling in het bestuur is Theo Habets. Theo is onze sterke kracht van de SP Hulpdienst. Andy Dijkstra is herkozen als voorzitter en Tom Baars is herkozen als organisatiesecretaris. evenals de algemeen bestuursleden Chris Schilders en Mark Hayen. Het bestuur is compleet met Marleen van Rijnsbergen die als fractievoorzitter automatisch deel uit maakt van het afdelingsbestuur.  

Lees verder
24 februari 2015

Roemer steunt actiegroep 'Wij zijn de Thuiszorg Westelijke Mijnstreek'

Foto: SP Sittard-Geleen

Tijdens een bezoek aan Limburg heeft Emile Roemer het manifest 'Wij zijn de zorg!' ondertekend. Hij deed dit tijdens een bijeenkomst met de thuiszorgmedewerkers in de Stadbroekermolen in Sittard.

Lees verder

Pagina's