h
25 december 2014

Fijne feestdagen!

Foto: SP

We wensen u fijne kerstdagen en een gezond en strijdbaar 2015!

Lees verder
28 november 2014

Stop de sloop van betaalbare huurwoningen!

De SP wil dat de gemeente Sittard-Geleen per direct stopt met de sloop van betaalbare huurwoningen. Uit een onlangs gepubliceerd rapport, over de woningvoorraad in onze gemeente, blijkt dat er een tekort is aan sociale huurwoningen in Sittard-Geleen, wat oploopt tot 800 in 2020. SP raadslid Ivo Tillie: "Het is verbazingwekkend dat wethouder Guyt dit geen alarmerend signaal vindt. Bij de SP gaan alle alarmbellen af!"

Lees verder
4 november 2014

Zorg om zorg

De SP maakt zich ernstige zorgen om de toekomst van de zorg in Sittard-Geleen. Het debat over de decentralisatie van zorg, wat op 23 oktober en 3 november gevoerd werd en door een volle publieke tribune werd gevolgd, heeft deze zorgen nauwelijks weg kunnen nemen. "De afspraken over de uitvoering van de zorg na 1 januari blijven vaag en onduidelijk en de wethouder komt met bijzonder weinig antwoorden", stelt SP raadslid Marleen van Rijnsbergen na afloop vast.

Lees verder
3 november 2014

SP wil duidelijkheid over woningvoorraad Sittard-Geleen

De SP-fractie in de raad van Sittard-Geleen wil nu eindelijk eens duidelijkheid over de woningvoorraad in Sittard-Geleen. Al sinds november 2014 vraagt de partij om feiten en cijfers, met name over de betaalbare huurwoningen. "En nu die feiten er eenmaal zijn, willen we zie ook inzien. Zoals afgesproken!" aldus SP-raadslid Ivo Tillie.

Lees verder
1 november 2014

Daan Prevoo Lijsttrekker SP Limburg

Daan Prevoo uit Munstergeleen is de nieuwe lijsttrekker voor de SP bij de Provinciale Statenverkiezingen Limburg in maart 2015. Tijdens de regioconferentie van SP Limburg werd de huidige fractievoorzitter unaniem door de leden van de Limburgse afdelingen gekozen. Met Prevoo aan het hoofd van een sterke en vernieuwde lijst is de SP ervan overtuigd een goede verkiezingsuitslag te behalen. Marleen van Rijnsbergen, fractievoorzitter van de SP in Sittard-Geleen, volgt Daan op de kandidatenlijst op plaats 2; Tom Baars, burgerraadslid in Sittard-Geleen, staat op plaats 11.

Lees verder
14 oktober 2014

SP wil opheldering winkelcentrum Molenbeek

De SP wil opheldering over de situatie rondom de bouw van het winkelcentrum in Stadbroek (Molenbeek). Het winkelcentrum zou deze zomer al klaar zijn, maar door allerlei gedoe en getouwtrek tussen de betrokken partijen is er nog altijd geen winkel geopend en geen appartement bewoond.

Lees verder
22 september 2014

Mad Science Limburg behoedt voor dreigend faillisement

Afgelopen zomer werd de SP Sittard-Geleen benaderd door Mad Science, gevestigd in Sittard. Zij stelde de vraag of wij iets kunnen betekenen om de ontstane impasse met de belastingdienst mbt het BTW tarief wat zij moesten afdragen te doorbreken.

Lees verder
14 juli 2014

Sluiten van verzorgingshuizen? Ik dacht het niet!

De afgelopen weken is de SP in Sittard, Geleen en Born de straat op gegaan om handtekeningen te verzamelen tegen de kabinetsplannen om zo'n 800 verzorgingshuizen te sluiten. Dat de verontwaardiging over deze plannen groot is, blijkt uit de grote steun voor onze actie. "Mensen zijn boos over deze afbraakplannen, en terecht! Onze actie word op straat dan ook massaal gesteund", aldus afdelingsvoorzitter Andy Dijkstra.

Lees verder
14 juli 2014

Zinloze fusie leidt tot verschraling zorg

Bij het Atrium ziekenhuis in Heerlen is onlangs een bouwstop afgekondigd van drie maanden. De nieuwbouw van dit ziekenhuis dreigde te duur te wiorden, waardoor de bestuurders besloten een pas op de plaats te maken. De fusie met het Orbis ziekenhuis in Sittard-Geleen speelt hierbij ook een rol. De SP vreest dat de naderende fusie tot ernstige verschraling van de zorg leidt en roept op om dit zinloze traject te stoppen. Daarnaast moet de klinische verloskunde binnen Orbis behouden blijven!

Lees verder
21 mei 2014

22 mei: verkiezingen EU. Stem SP!

Op donderdag 22 mei heeft u het voor het zeggen. Dan beslist u over de toekomst van Nederland en de Europese Unie. De SP staat positief tegenover Europese samenwerking: de vrede bewaren, de welvaart bevorderen en democratische en sociale rechten beschermen. Maar juist die doelen worden door de eurofielen (D66, GroenLinks, VVD, CDA, PvdA) bedreigd met hun beleid van méér en méér Europa. Zij werken aan een Europese Superstaat waarin bureaucraten in Brussel bepalen wie een sociale huurwoning krijgt, wie er in Nederland mag werken en hoe we onze pensioenen en onze sociale zekerheid regelen.

Lees verder

Pagina's