h

SP: " Cox laat zich piepelen door GOB en CDA inzake drugsbeleid".

23 maart 2016

SP: " Cox laat zich piepelen door GOB en CDA inzake drugsbeleid".

"De SP wil de discussie terugbrengen naar de daadwerkelijke problematiek. Het gaat met name om parkeerproblemen en een gevoel van onveiligheid. Dit kan met minimale middelen opgelost worden waardoor voor iedereen een gecontroleerde drugsverkoop plaats kan vinden." aldus SP-fractievoorzitter Mark Hayen. 

De SP vindt dat de achterdeur (de inkoop van de coffeeshop) uit de illegaliteit moet komen om de criminaliteit terug te dringen. De overlast concentreert zich nu rondom de
coffeeshops en is daardoor overzichtelijk en hanteerbaar. Met het handhaven van het ingezetenencriterium zal de drugshandel zich verplaatsen naar de wijken of naar andere gemeenten. De buitenlandse coffeeshopklanten zullen door handhaving niet stoppen met kopen, maar op zoek gaan naar andere plekken in onze gemeente waar illegaal verkocht wordt en de scheiding tussen soft- en harddrugs niet is.
Burgemeester Cox heeft dit standpunt ook altijd ingenomen en was zelfs een groot pleitbezorger om de wietteelt te legaliseren. Deze zelfde burgemeester toont nu zwakke knieën en laat zich inpakken door het grijze en conservatieve
blok van het GOB en het CDA. D’66, PvdA en VVD stonden erbij en keken ernaar.

Mark Hayen: "Blijkbaar vinden het CDA en het GOB de veiligheid in de wijken van ondergeschikt belang en zijn de andere coalitiepartijen D66 en PvdA vergeten wat ze in hun verkiezingsprogramma hebben beloofd. “Uiteraard moet er wel gehandhaafd worden, maar dan ook met genoeg inzet en op de echte problemen." De SP blijft voor een gecontroleerde in- en verkoop van softdrugs voor iedereen in onze Euregio.

Daarnaast is het schandelijk dat de democratie door het college van Sittard-Geleen geweld wordt aan gedaan. Dit college neemt steeds belangrijke beslissingen buiten de
gemeenteraad om. Nu met de beslissing om op het ingezetenencriterium in het drugsbeleid te gaan handhaven. De SP vindt dat hierover het debat met alle politieke partijen gevoerd moet worden.

Op donderdag 7 april staat het onderwerp op de agenda van de raadscommissie HOVA, maar dit is een farce na de uitspraak van onze burgemeester die verantwoordelijk is over het drugsbeleid en veiligheid. Desalniettemin zal de SP met duidelijke bewoordingen haar mening geven.

http://www.1limburg.nl/burgemeester-cox-genoeg-politie-voor-aanpak-straatdealers

http://www.1limburg.nl/handhaving-op-drugsoverlast

 

 

http://www.rollingstoned.nl/21-3-16-comeback-wietpas-in-sittard-geleen/

 

Reactie toevoegen

U bent hier