h

SP wil brede discussie over veiligheid rondom Chemelot

9 november 2015

SP wil brede discussie over veiligheid rondom Chemelot

Foto: SP
De SP Sittard-Geleen heeft onlangs vragen gesteld mbt tot vele incidenten die op het Chemelot terrein plaats vinden. Incidenten die ten koste gaan van het veiligheidsgevoel van de omwonenden. Omwonenden die
iedereen keer als er een incident plaats vindt te horen krijgen dat er "geen schade voor de volksgezondheid is" en tevens het advies krijgen om de groente uit hun groentetuin ten tijden van de calamiteit niet te nuttigen.   

De SP Sittard-Geleen wil graag weten wat de oorzaak is van de vele incidenten en de ongerustheid weg nemen. Immers als deze een gevolg zijn van nalatigheid of slecht onderhoud dan zijn de omwonenden en de werknemers de dupe. 

In het verleden hadden we op dit terrein met enkel DSM te maken. Heden ten dage hebben we met ruim 60 verschillende bedrijven te maken op dit terrein!
De SP begrijpt dat dat de zaken niet eenvoudiger maakt, maar er moet iets veranderen aan de vele incidenten.
 

Het is de SP in Sittard-Geleen nadrukkelijk niet te doen om het opleggen van dwangsommen. Ons doel is het vergroten van de veiligheid voor de werknemers en omwonenden. We hebben er vertrouwen in dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zijn uiterste best doet om samen met de bedrijven op het Chemelot terrein het aantal incidenten te verminderen.

De werkgelegenheid en gezondheid zijn voor de SP beide heel belangrijk en wij willen een veiige en gezonde woon en werkomgeving voor iedereen. Daarom roepen wij op tot het voeren van een brede maatschappelijke discussie in ieders belang.

U bent hier