h

Meer inspraak voor inwoners Sittard-Geleen

1 oktober 2015

Meer inspraak voor inwoners Sittard-Geleen

Inwoners van Sittard-Geleen moeten veel meer mogelijkheid krijgen om hun verhaal te doen en hun ideeën aan te dragen bij het gemeentebestuur. Omdat er met grote regelmaat commissievergaderingen worden afgelast, wordt de inspraak voor burgers die daar gebruik van willen maken beperkt.

Tijdens de raadsvergadering van 1 oktober jl. heeft de SP de raad en het college opgeroepen dit te veranderen.

 

SP fractievoorzitter Mark Hayen: "Er bestaat een aftand tussen de inwoners van Sittard-Geleen en de gemeentelijke politiek. Er worden vergadering afgelast, omdat het college nauwelijks met voorstellen komt. Het is aan de fracties om onderwerpen te agenderen, waarover burgers in de commissievergadering hun zegje willen doen. Dit is niet wat de college heeft belooft bij de presenatie van het coalitie akkoord. Toen had het college de mond vol van 'beginspraak' en het betrekken van de burger en de raad in een vroeg stadium."

 

De SP is blij dat er een commissie komt die gaat kijken naar een betere vergaderstructuur voor de gemeenteraad. "Het zou een goed idee zijn om vaste momenten te plannen, waarop onze inwoners kunnen inspreken bij de Raad. Dit  vergroot de invloed van de inwoners van onze stad op het bestuur en voorkomt onnodige en bureaucratische agenderings-rompslomp door raadsfracties. Bovendien kan de belofte van 'beginspraak' hiermee eindelijk ingelost worden!", aldus Hayen. Naast een verruiming van inspraakmogelijkheden pleitte de SP ook voor pro-actieve houding van het college. "Het college moet de Raad én de inwoners meer betrekken en beter op de hoogte houden van de plannen en de besluiten van het gemeentebestuur".

 

Het voorstel van de SP vond instemming bij meerdere partijen, maar zou geen meerderheid halen.

Omdat de intentie van de motie luid en duidelijk is overgekomen, is de motie niet in stemming gebracht. "We zullen de verrichtingen van de 'stelsel-commissie' goed in de gaten houden en met voorstellen komen. " aldus Hayen.

U bent hier