h
8 mei 2014

Snel opheldering voorwaarden centrumplan Born

De SP is via een persbericht op de hoogte gebracht van de collegeplannen om het Centrumplan Born nu af te ronden en hier een bedrag van € 480.000,- in te investeren. De SP is van mening dat het een goede zaak is dat -in aanvulling op de plannen uit het coalitieakkoord voor de stadscentra in Sittard en Geleen- het centrum van Born niet over het hoofd wordt gezien. Hoewel volgens het persbericht het centrumplan op de agenda van de raadsvergadering van 9 juli zal staan, heeft de SP nu al vragen over de presentatie van dit plan.

Lees verder
8 mei 2014

SP kiest eigen koers

Afgelopen  dinsdag is het nieuwe college van Sittard-Geleen geïnstalleerd. De SP maakt hier geen deel van uit en zal de komende vier jaar in de oppositie plaatsnemen. "Er wordt de komende jaren voornamelijk geïnvesteerd in stenen, niet in mensen. Dat is niet de koers die de SP voor ogen heeft in Sittard-Geleen", aldus SP-fractievoorzitter Marleen van Rijnsbergen. 

Lees verder
24 april 2014

Ruk naar rechts in Sittard-Geleen

Het had iets weg van een politieke 'Idols', met als hoofdprijs een plaatsje op het pluche: de openbare bijeenkomst over de formatie van het nieuwe college in Sittard-Geleen. Na drie weken onderhandelen zijn CDA en GOB eindelijk tot een hoofdlijnenakkoord gekomen, waar andere fracties vandaag inhoudelijk op mochten reageren om aan te geven of ze hier al dan niet aan mee zouden willen doen. De SP past hiervoor, zowel inhoudelijk als procedureel.

Lees verder
20 maart 2014

SP-stemmers bedankt!

Drie zetels, de vierde partij van Sittard-Geleen! Naast het huidige raadslid, Marleen van Rijnsbergen, zullen Mark Hayen en Ivo Tillie de fractie komen versterken. We zijn ongelooflijk trots en blij dat zoveel mensen hun vertrouwen hebben uitgesproken in de SP. SP-stemmers, bedankt!

Lees verder
12 maart 2014

SP voor WSW

Maarten Lienaerts, no. 26: "Beschutte werkplekken zijn voor veel mensen het verschil tussen volwaardig meedoen of achter de geraniums zitten!"

Lees verder
6 maart 2014

SP voor ouderen

Paul Cox, no. 7: "Veel ouderen krijgen het voor hun kiezen door pensioenkortingen en hogere woon-­ en zorgkosten. Daarnaast wordt er flink bezuinigd op de thuiszorg en nemen het aantal voorzieningen in buurten en dorpen af."

Lees verder
5 maart 2014

Raad steunt SP: handen af van onze Spoedeisende Hulp!

De Spoedeisende Hulp binnen Sittard-Geleen moet behouden blijven. De gemeenteraad heeft hiertoe (bijna) unaniem een motie van de SP, D66 en Stadspartij aangenomen. Enkel Ton Raven van de Stadspartij stemde tegen. 

Lees verder
26 februari 2014

Greet's verkiezingsbelofte leugedetector

Zoals al jaren een goede gewoonte, lanceert de SP ook dit jaar weer een vastelaovendshit. Greet weet op gebruikelijke wijze de stemming er in te brengen!
Lees verder
16 februari 2014

In memoriam: John Kuijpers

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat John Kuijpers is overleden. John heeft zich als bestuurslid van de afdeling Sittard-Geleen jarenlang met een enorme gedrevenheid ingezet voor de SP binnen de Westelijke Mijnstreek. Daarnaast was hij van 2002 tot 2003 lid van Provinciale Staten voor de SP. John is 83 jaar geworden. We wensen zijn vrouw, familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Lees verder

Pagina's