h
3 november 2014

SP wil duidelijkheid over woningvoorraad Sittard-Geleen

De SP-fractie in de raad van Sittard-Geleen wil nu eindelijk eens duidelijkheid over de woningvoorraad in Sittard-Geleen. Al sinds november 2014 vraagt de partij om feiten en cijfers, met name over de betaalbare huurwoningen. "En nu die feiten er eenmaal zijn, willen we zie ook inzien. Zoals afgesproken!" aldus SP-raadslid Ivo Tillie.

Lees verder
1 november 2014

Daan Prevoo Lijsttrekker SP Limburg

Daan Prevoo uit Munstergeleen is de nieuwe lijsttrekker voor de SP bij de Provinciale Statenverkiezingen Limburg in maart 2015. Tijdens de regioconferentie van SP Limburg werd de huidige fractievoorzitter unaniem door de leden van de Limburgse afdelingen gekozen. Met Prevoo aan het hoofd van een sterke en vernieuwde lijst is de SP ervan overtuigd een goede verkiezingsuitslag te behalen. Marleen van Rijnsbergen, fractievoorzitter van de SP in Sittard-Geleen, volgt Daan op de kandidatenlijst op plaats 2; Tom Baars, burgerraadslid in Sittard-Geleen, staat op plaats 11.

Lees verder
14 oktober 2014

SP wil opheldering winkelcentrum Molenbeek

De SP wil opheldering over de situatie rondom de bouw van het winkelcentrum in Stadbroek (Molenbeek). Het winkelcentrum zou deze zomer al klaar zijn, maar door allerlei gedoe en getouwtrek tussen de betrokken partijen is er nog altijd geen winkel geopend en geen appartement bewoond.

Lees verder
22 september 2014

Mad Science Limburg behoedt voor dreigend faillisement

Afgelopen zomer werd de SP Sittard-Geleen benaderd door Mad Science, gevestigd in Sittard. Zij stelde de vraag of wij iets kunnen betekenen om de ontstane impasse met de belastingdienst mbt het BTW tarief wat zij moesten afdragen te doorbreken.

Lees verder
14 juli 2014

Sluiten van verzorgingshuizen? Ik dacht het niet!

De afgelopen weken is de SP in Sittard, Geleen en Born de straat op gegaan om handtekeningen te verzamelen tegen de kabinetsplannen om zo'n 800 verzorgingshuizen te sluiten. Dat de verontwaardiging over deze plannen groot is, blijkt uit de grote steun voor onze actie. "Mensen zijn boos over deze afbraakplannen, en terecht! Onze actie word op straat dan ook massaal gesteund", aldus afdelingsvoorzitter Andy Dijkstra.

Lees verder
14 juli 2014

Zinloze fusie leidt tot verschraling zorg

Bij het Atrium ziekenhuis in Heerlen is onlangs een bouwstop afgekondigd van drie maanden. De nieuwbouw van dit ziekenhuis dreigde te duur te wiorden, waardoor de bestuurders besloten een pas op de plaats te maken. De fusie met het Orbis ziekenhuis in Sittard-Geleen speelt hierbij ook een rol. De SP vreest dat de naderende fusie tot ernstige verschraling van de zorg leidt en roept op om dit zinloze traject te stoppen. Daarnaast moet de klinische verloskunde binnen Orbis behouden blijven!

Lees verder
21 mei 2014

22 mei: verkiezingen EU. Stem SP!

Op donderdag 22 mei heeft u het voor het zeggen. Dan beslist u over de toekomst van Nederland en de Europese Unie. De SP staat positief tegenover Europese samenwerking: de vrede bewaren, de welvaart bevorderen en democratische en sociale rechten beschermen. Maar juist die doelen worden door de eurofielen (D66, GroenLinks, VVD, CDA, PvdA) bedreigd met hun beleid van méér en méér Europa. Zij werken aan een Europese Superstaat waarin bureaucraten in Brussel bepalen wie een sociale huurwoning krijgt, wie er in Nederland mag werken en hoe we onze pensioenen en onze sociale zekerheid regelen.

Lees verder
8 mei 2014

Snel opheldering voorwaarden centrumplan Born

De SP is via een persbericht op de hoogte gebracht van de collegeplannen om het Centrumplan Born nu af te ronden en hier een bedrag van € 480.000,- in te investeren. De SP is van mening dat het een goede zaak is dat -in aanvulling op de plannen uit het coalitieakkoord voor de stadscentra in Sittard en Geleen- het centrum van Born niet over het hoofd wordt gezien. Hoewel volgens het persbericht het centrumplan op de agenda van de raadsvergadering van 9 juli zal staan, heeft de SP nu al vragen over de presentatie van dit plan.

Lees verder
8 mei 2014

SP kiest eigen koers

Afgelopen  dinsdag is het nieuwe college van Sittard-Geleen geïnstalleerd. De SP maakt hier geen deel van uit en zal de komende vier jaar in de oppositie plaatsnemen. "Er wordt de komende jaren voornamelijk geïnvesteerd in stenen, niet in mensen. Dat is niet de koers die de SP voor ogen heeft in Sittard-Geleen", aldus SP-fractievoorzitter Marleen van Rijnsbergen. 

Lees verder
24 april 2014

Ruk naar rechts in Sittard-Geleen

Het had iets weg van een politieke 'Idols', met als hoofdprijs een plaatsje op het pluche: de openbare bijeenkomst over de formatie van het nieuwe college in Sittard-Geleen. Na drie weken onderhandelen zijn CDA en GOB eindelijk tot een hoofdlijnenakkoord gekomen, waar andere fracties vandaag inhoudelijk op mochten reageren om aan te geven of ze hier al dan niet aan mee zouden willen doen. De SP past hiervoor, zowel inhoudelijk als procedureel.

Lees verder

Pagina's