h
12 maart 2014

SP voor WSW

Maarten Lienaerts, no. 26: "Beschutte werkplekken zijn voor veel mensen het verschil tussen volwaardig meedoen of achter de geraniums zitten!"

Lees verder
6 maart 2014

SP voor ouderen

Paul Cox, no. 7: "Veel ouderen krijgen het voor hun kiezen door pensioenkortingen en hogere woon-­ en zorgkosten. Daarnaast wordt er flink bezuinigd op de thuiszorg en nemen het aantal voorzieningen in buurten en dorpen af."

Lees verder
5 maart 2014

Raad steunt SP: handen af van onze Spoedeisende Hulp!

De Spoedeisende Hulp binnen Sittard-Geleen moet behouden blijven. De gemeenteraad heeft hiertoe (bijna) unaniem een motie van de SP, D66 en Stadspartij aangenomen. Enkel Ton Raven van de Stadspartij stemde tegen. 

Lees verder
26 februari 2014

Greet's verkiezingsbelofte leugedetector

Zoals al jaren een goede gewoonte, lanceert de SP ook dit jaar weer een vastelaovendshit. Greet weet op gebruikelijke wijze de stemming er in te brengen!
Lees verder
16 februari 2014

In memoriam: John Kuijpers

Vandaag bereikte ons het droevige bericht dat John Kuijpers is overleden. John heeft zich als bestuurslid van de afdeling Sittard-Geleen jarenlang met een enorme gedrevenheid ingezet voor de SP binnen de Westelijke Mijnstreek. Daarnaast was hij van 2002 tot 2003 lid van Provinciale Staten voor de SP. John is 83 jaar geworden. We wensen zijn vrouw, familie en vrienden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Lees verder
13 februari 2014

Handen af van onze Spoedeisende Hulp!

CZ en VGZ zijn van plan de Spoedeisende Hulp binnen Orbis te sluiten en de Intensive Care uit te kleden tot een 'uitslaapkamer'. Dat staat in het regioplan dat beide zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben opgesteld*. Volgens de  SP is dit een schandalig plan, waarmee zorgverzekeraars om financiële redenen de bereikbaarheid en kwaliteit van zorg voor de inwoners van Sittard-Geleen en de Westelijke Mijnstreek de nek omdraaien.

Lees verder
10 februari 2014

SP is arrogantie ZOwonen zat

De SP in Sittard-Geleen zal zich, samen met de bewoners van drie woonblokken in de Seringenlaan, tot het uiterste gaan verzetten tegen de sloop van deze huizen. De tijd is aangebroken om letterlijk de strijd aan te gaan om betaalbare sociale huurwoningen te behouden. Zo Wonen wil, ondanks de nadrukkelijke wens van de huidige bewoners en unaniem verzet van de gemeenteraad, toch overgaan tot sloop.

Lees verder
7 februari 2014

Nieuwe invulling voor de Ligne

De invulling van het in aanbouw zijnde complex De Ligne  (voorheen Dobbelsteen) moet worden herzien. Nog ruim voor de oplevering in 2016 overweegt de gemeente al om de bijbehorende parkeergarage aan te kopen en een deel van het complex te gaan huren voor 'gemeentelijke huisvesting', zo bleek uit een brief van het Stadsbestuur. "Er worden miljoenen over de balk gegooid  om leegstand te creëren en vervolgens blijkt er ook nog eens een gebrek aan ideeën te zijn over alternatieven voor de invulling van het gebouw", zegt SP lijsttrekker Marleen van Rijnsbergen.

Lees verder

Pagina's