h

SP stelt vragen over de schuldproblematiek in Sittard-Geleen

19 mei 2018

SP stelt vragen over de schuldproblematiek in Sittard-Geleen

Op 14 mei stelde de SP vragen aan het college van B&W naar aanleiding van een artikel in de Groene Amsterdammer: "Schuldenaars onder schrikbewind: 'ik ben financieel gehandicapt gemaakt'".

Uit dit artikel blijkt dat niet alleen een groot aantal mensen zwaar in de schulden zit, maar ook dat de hulpverlening voor deze mensen ernstig tekortschiet!

Het artikel toont verder aan dat de gemeenten op verschillende momenten daarbij een belangrijke rol spelen. Ook wordt vermeld dat de auteurs aan alle gemeenten een enquête hebben toegestuurd en dat 128 gemeenten die enquête hebben beantwoord.

Naar aanleiding van dit artikel heeft de SP de volgende vragen gesteld aan het college:

  • Bent u bekend met het artikel in het weekblad De Groene van 3 mei 2018, getiteld "Onderzoek Schuldenaars onder schrikbewind?"
  • Hoe groot is het aantal mensen met problematische schulden in de gemeente Sittard-Geleen?
  • Op welke manier is de gemeente betrokken bij de schuldproblematiek en de schuldhulpverlening?
  • Hoe groot is het bedrag dat de gemeente in 2015, 2016 en 2017 vanwege de schuldproblematiek en de schuldhulpverlening heeft moeten uitgeven krachtens de bijstandswet of langs andere weg?
  • Hoeveel heeft de gemeente in genoemde jaren moeten betalen aan de vergoedingen voor bewindvoerders?
  • Hoe controleert de gemeente of mensen met problematische schulden, die door de gemeenten verwezen worden naar bewindvoerders, door deze bewindvoerders daadwerkelijk geholpen worden?
  • En wat is de uitkomst van die controle?
  • Hoe heeft de gemeente geantwoord op de enquête over beschermingsbewind en schuldhulp, die door de auteurs van genoemd artikel aan alle gemeenten is toegestuurd?
  • Is B&W bereid om deze enquête en het antwoord van de gemeente hierop aan de raad ter beschikking te stellen?

Reactie toevoegen

U bent hier