h

Persbericht: SP leden eisen zetels terug

12 juli 2019

Persbericht: SP leden eisen zetels terug

De algemene ledenvergadering van de afdeling Sittard-Geleen heeft zich uitgesproken voor het terugvragen van de raadszetels van Ivo Tillie en Tom Baars. De SP Sittard-Geleen is van mening dat deze zetel toebehoren aan de partij.

Ivo Tillie heeft in maart dit jaar aangegeven zijn lidmaatschap van de partij op te zeggen en verder te gaan als eenmansfractie. Tom Baars is recent overgestapt naar de PvdA. Dit is niet alleen kiezersbedrog, aangezien de mensen van Sittard-Geleen hebben gestemd op de SP en niet op de PvdA of op een onafhankelijke kandidaat, het gaat ook nog eens in tegen de gemaakte afspraken.

Tillie en Baars hebben allebei een verklaring getekend waarin ze stellen afstand te doen van de zetel op het moment dat de ledenvergadering hierom vraagt. Beiden hebben in een schrijven dit verzoek inmiddels ontvangen.

De SP staat voor een sociaal Sittard-Geleen en de opvatting van Tillie en Baars achten wij daarmee in strijd. Over de politieke positie van de ook naar de PvdA overgestapte wethouder Felix van Ballegooij zullen we ons beraden op het moment dat de zetels weer toebehoren aan de SP.

Reactie toevoegen

U bent hier