h

Van Arriva naar Beter!

16 februari 2020

Van Arriva naar Beter!

Foto: SP Sittard-Geleen

Naar aanleiding van veel klachten van busreizigers en buschauffeurs van de vervoers-onderneming Arriva heeft de SP-afdeling Sittard-Geleen een uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaak en de omvang van deze klachten.

De uitkomst van dit onderzoek kun je terugvinden op de website vanArrivanaarBeter.nl.

Het Zwartboek laat zien dat de ambities van de Provincie Limburg als concessieverlener en van vervoersmaatschappij Arriva als concessiehouder in de afgelopen vier jaar niet zijn waargemaakt. En dat de kwaliteit van het busvervoer van Arriva sterk achteruitgegaan is.

Tegelijk moet worden vastgesteld dat de handhaving door en het toezicht op Arriva door de provincie Limburg structureel onvoldoende zijn geweest.

Op grond van de uitkomst van het Zwartboek concludeert de SP dat op winst gerichte particuliere vervoersmaatschappijen zoals Arriva geen garantie bieden voor een degelijk, betrouwbaar openbaar vervoersyteem, waarbij de positie van de reiziger daadwerkelijk centraal staat. Volgens de SP dient er derhalve gekozen te worden voor openbaar vervoer dat in handen van de provinciale overheid zelf is en door die overheid wordt geëxploiteerd.

VanArrivaNaarBeter.nl

Reactie toevoegen

U bent hier