h

Bewoners en SP in actie voor een veilige Kromstraat.

15 juni 2022

Bewoners en SP in actie voor een veilige Kromstraat.

Foto: SP Sittard-Geleen

De afgelopen maanden is de SP in gesprek geweest met bewoners uit de Kromstraat en Haagstraat. Samen met hen hebben wij informatie opgehaald en bijeenkomsten georganiseerd om ideeën te verzamelen over hoe de kromstraat veiliger gemaakt kan worden. Met suggesties van bewoners zijn zij samen met SP’ers huis aan huis gegaan met een petitie met daarin drie eisen aan de gemeente: het aanpakken van de parkeerproblemen, de overzichtelijkheid en het verlagen van de snelheid. De petitie kon op veel steun rekenen. Deze is door ruim 70 buurtbewoners ondertekend.

Vandaag werd deze petitie samen met ideeën voor oplossingen aangeboden aan wethouder Leon Geilen en wijkcoördinator Jeu Lochs. Naast de 70 handtekeningen werd er een speciaal verkeersbord onthuld door de wethouder en de bewoners die weggebruikers moet wijzen op de verkeersveiligheid. Cindy een van de buurtbewoners gaf aan dat de verkeerssituatie rond de school op sommige momenten erg gevaarlijk kan zijn. ‘Het is wachten op het eerste ongeluk. De herinrichting van de Kromstraat heeft weinig geholpen voor de verkeersveiligheid. Later op de avond lijkt de weg meer op een racebaan dan op een straat in onze wijk.’ Aldus Cindy.

Kay van der Schaaf namens de SP: ‘De wethouder heeft vandaag met eigen ogen kunnen kijken hoe chaotisch het verkeer is tijdens de breng- en haalmomenten van de kinderen op school. Buurtbewoners zijn dit terecht zat.’ De wethouder gaf aan dit te gaan bespreken en te onderzoeken wat mogelijk is, dit uiteraard wel in samenspraak met de bewoners van de Kromstraat.

Buurtbewoners en de SP hebben de wethouder twee weken de tijd gegeven voor een reactie. ‘Als we te lang op een reactie moeten wachten gaan we door’. Aldus van der Schaaf.

Reactie toevoegen

U bent hier