h

Houdt Sittard-Geleen geld over op de WMO-budgetten?

12 april 2016

Houdt Sittard-Geleen geld over op de WMO-budgetten?

Afgelopen week meldde binnenlandsbestuur.nl dat naar schatting drie kwart van de gemeenten geld overhoud van het budget voor het sociaal domein.

Het gaat dan vooral om WMO-budget. Wat betreft de jeugdzorg is het beeld wisselender, maar van de eerder gevreesde megatekorten lijkt vrijwel nergens sprake.

Naar aanleiding van de berichten over gemeenten die geld overhouden heeft de raadsfractie van de SP het College van B&W van Sittard-Geleen gevraagd hoe op dit gebied de stand van zaken in de gemeente is. Als er geld overblijft wil de SP graag weten hoe groot dat bedrag is en waarom het niet is uitgegeven aan ondersteuning en zorg aan ouderen en jongeren in de gemeente. En als er een tekort is op een van deze terreinen dan hoort de fractie graag hoe groot dat is, wat er de oorzaken van zijn en wat dat betekent voor de toekomst.

 

Reactie toevoegen

U bent hier