h

Verklaring over het opstappen van Ivo Tillie

28 maart 2019

Verklaring over het opstappen van Ivo Tillie

Tot onze grote verbazing heeft Ivo Tillie bekend gemaakt dat hij geen deel meer wilt uitmaken van de SP fractie. Deze mededeling viel ons rauw op het dak. Er was, zowel binnen de fractie als binnen het bestuur, geen enkel teken dat dit er aan zat te komen.

Ivo geeft aan als eenmansfractie verder te willen gaan. Als partij staan we op het standpunt dat de zetel aan de SP toebehoort. De kiezers hebben immers voor onze partij gestemd, voor ons programma, voor onze visie op een socialere en rechtvaardigere gemeente.

We vinden ons gesterkt door voldoende steun van onze coalitiepartners om door te gaan met de coalitiedeelname.

Namens SP afdeling Sittard-Geleen,

Emil Jacobs
Voorzitter

U bent hier