h

Ivo Tillie

06 27 88 37 98

Wie is Ivo?

Voor de mensen die je nog niet kennen: wie ben je?

Ik ben Ivo Tillie, 51 jaar en al bijna 25 jaar getrouwd met Henriëtte. We hebben vier (uitwonende) kinderen en drie kleinkinderen. Ik werk bij ProRail in Utrecht en doe daar analyses over de treinprestraties. Naast werk en politiek vul ik mijn tijd met wandelen, lezen, hardlopen, tuinieren en bonsais kweken. En als ik door onze stad loop, maak ik graag een praatje met mensen om te horen hoe zij denken over de ontwikkelingen in onze gemeente. Op straat hoor je de meest eerlijke verhalen, waar we vervolgens in de raad mee aan de slag kunnen.

 

Hoe lang ben je lid van de SP? Wat trok je aan om lid te worden?

Ik ben al lid van de SP sinds 2002. Toen ergerde ik me aan de beslissingen die in Den Haag genomen werden. En in plaats van mopperend aan de kant te blijven staan, vond ik het tijd worden om zelf in actie te komen. De SP was daarbij de politieke partij waar ik mijn idealen in kon vinden en heb besloten om lid te worden. Al vrij snel heb ik me aangesloten bij de raadsfractie van Maastricht. Daar ben ik als burgerlid begonnen en van 2006-2010 raadslid geweest. Na mijn verhuizing naar Geleen ben ik in deze gemeente sinds 2012 als burgerlid en vanaf 2014 als raadslid actief.

 

Je zit sinds 2014 voor de SP in de raad in Sittard-Geleen, waar zet je je voor in?

Naast de raad zit ik in de commissie CSSV (Cultuur Sport Stedelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting) en in de commissie EMSV (Economie, Middelen, Samenwerking en Verkeer). Mijn belangrijkste onderwerpen hierbij zijn betaalbaar wonen, laagdrempelige en brede sport- en cultuurbeoefening, gezellige mensvriendelijke buurten met aandacht en respect voor elkaar, stimuleren van werkgelegenheid in zowel de grote bedrijven als het MKB en dat alles binnen het beschikbare budget. Een kwestie van keuzes maken, waarbij ik me vooral inzet voor investeren in mensen.

 

Wat is je belangrijkste wapenfeit in deze periode?

In de gemeenteraad van Sittard-Geleen is de coalitie heel groot (momenteel 24 van de 37 raadsleden). Dit betekent dat de hele coalitie altijd instemt met alle raadsvoorstellen, waardoor deze altijd aangenomen worden. Voorstellen van de oppositie en dus ook van ons worden zonder argumenten van tafel geveegd. Wel hebben we elke keer het debat in de raad aangewakkert, waardoor kleine successen behaald zijn. Zo is er een monitor om de voorraad betaalbare woningen op peil te houden, worden grote projecten zoals Zitterd Revisited en ambtelijke huisvesting minder prestigieus en behouden we sport- en cultuurvoorzieningen in de buurten. Ook heb ik gevochten voor het behoud van Tutti Mangiare in Born, het behoud van volkstuintjes als cultureel erfgoed in De Gats en blijf ik druk houden op zo snel mogelijk uitvoering van langlopende projecten, die belangrijk zijn voor onze inwoners (zoals het Technocollege).

 

Waar ga je je voor inzetten in de komende tijd?

Wat nu vooral speelt zijn de financiële tekorten in onze gemeente. Ik zal me er hard voor maken, dat de bezuinigingen niet ten koste gaan van de mensen. Dit met extra aandacht voor de punten waar ik me nu ook al voor inzet (zie antwoord vraag 3). Daarnaast gaat het sluiten van zwembaden de komende tijd een belangrijk onderwerp worden. Ik wil ervoor zorgen, dat de voorziening in elk stadsdeel behouden blijft. Het gaat hierbij om Het Anker in Born, De Hateboer in Sittard en Glanerbrook in Geleen. En uiteraard blijf ik me inzetten, zodat beslissingen worden gemaakt voor de mensen van onze stad en niet voor het (groot) kapitaal of prestigieuze projecten.

 

Wil je nog iets kwijt?

Socialisme is voor mij een manier van leven, die in mijn bloed zit. We moeten samen de maatschappij vormen. Daar is iedereen bij nodig en is er wat mij betreft géén verschil op basis van vermogen, status, afkomst, religie en of seksuele geaardheid. Het gaat om mensen en die verdienen respect.

Dit interview komt uit de SPress van september 2017, het inlegvel van de afdeling voor de Tribune.

U bent hier