h

Tom Baars

06 3004 9218

Wie is Tom?

Voor de mensen die je nog niet kennen: wie ben je?
Tom Baars, 47 jaar, getrouwd met Kim, twee kinderen van bijna 9 :) en 12. Ik werk bij bv Mathieu Bruls architecten te Maastricht als allround bouwkundige waar ik me bezig hou met het ontwerpen uitvoeren van diverse soorten bouwwerken. Sociale en maatschappelijke vraagstukken worden door ons vertaald naar een gebouwde omgeving voor iedereen. Tevens hou ik me bezig met het realiseren van betaalbare woningbouwprojecten die geheel energie neutraal zijn. Oftewel 0 op de meter. Als ik niet met mijn werk en politiek bezig ben geniet ik van mijn gezin, vrienden en een goed boek.

Hoe lang ben je lid van de SP? Wat trok je aan om lid te worden?
Ik ben lid sinds 2012. Ja, ook ik ergerde me aan het gegraai in de zorg en op andere plekken in onze maatschappij. Nog steeds kent het gegraai geen grenzen en is er nog allerlei 'gespuis' wat meent zich meer te moeten voelen om hun eigen gegraai te kunnen verantwoorden. De kloof tussen arm en rijk wordt mede hierdoor steeds groter. Tevens las ik een stuk in de krant over Sittard-Geleen waarin ik mij totaal niet kon vinden. Veranderen begint bij jezelf! Dus sloot ik me aan bij de partij die het dichtst bij mijn idealen stond. De SP ! Ik werd gekozen als organisatiesecretaris en organiseerde en deed mee met diverse lokale en landelijke acties. Tijdens één van deze acties besloot ik om als burgerlid in een van de commissies plaats te nemen zodoende de stem van de burger, de straat, in het stadhuis te laten horen. Geen fractie zonder actie! Ik werd lid van de fractie en was tevens op straat voor de actie. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2013 bleef ik commissielid tot het vertrek van Marleen (van Rijnsbergen) naar de provincie. Sindsdien neem ik namens jullie plaats in de raad en tracht ik jullie stem te laten horen!

Je zit sinds 2015 voor de SP in de raad in Sittard-Geleen, waar zet je je voor in?
Naast de raad zit ik in de commissies DIWZ (Decentralisatie Inkomensondersteuning Wijkgericht Werken Zorg en Welzijn) en HOVA (Handhaving Openbare orde Veiligheid en Algemene bestuurlijke zaken). Tevens zit ik in de raadswerkgroep Signaal. (WMO, Jeugdhulp en participatiewet).

Ik hou mij bezig met de invoering en 'landing' van de zogenaamde 3D's; WMO, jeugdzorg en participatie. De overheid heeft de afgelopen jaren deze taken bij de gemeente doen belanden met een flinke budgettaire korting. Echter de taken moeten wel worden uitgevoerd. Dit gaat gepaard, zoals jullie wellicht zelf ervaren hebben of gelezen, met allerlei problemen. In onze gemeente knokken wij tegen een overgrote meerderheid in de coalitie van CDA, GOB, PvdA en D66. Wij trachten onze drie centrale begrippen: menselijke waardigheid, de gelijkwaardigheid van mensen en de solidariteit tussen mensen over te brengen op de beslissingen die deze meerderheid maakt.

Wat is je belangrijkste wapenfeit in deze periode?
Zoals door mijn voorganger reeds gemeld is het door een gebrek aan 'dualiteit' in onze raad zeer moeilijk om eigen standpunten vertaald te zien krijgen in daadwerkelijk te voeren beleid. Het college krijgt 100% steun van haar coalitiepartners ondanks dat dit soms tegen hun principes indruist en hun tegenstem er eigenlijk helemaal niet toe doet. De gelederen blijven gesloten. Vandaar ook dat de raad, in zijn geheel (unaniem) zoekende is naar een andere vorm van bestuur waar de inwoner ook zijn / haar verhaal kwijt kan. Door iedere keer op het SP geluid te blijven hameren, hopende dat er geluisterd wordt, goede praktijkvoorbeelden en geluiden van de straat te vertellen binnen de werkgroepen, commissies en de raad vertrouwen wij erop dat ons geluid alsnog de te nemen beslissing positief beïnvloed. Hierbij stellen wij keer op keer de mens / onze inwoner centraal.

Waar ga je je voor inzetten in de komende tijd?
De komende tijd zetten wij ons in voor onze inwoners, onze leden. De financiële tekorten in onze gemeente lopen op en ons college wil dertig miljoen uitgeven aan een onderkomen voor zich zelf en een nieuw gebouw voor haar ambtenaren. Absurd! Helemaal als je je bedenkt dat er in Geleen genoeg leeg staat. Dat ze die lege winkelruimten vullen met ambtenaren !

Wil je nog iets kwijt?
Doe mee ! Blijf niet mokkend aan de kant staan ... Sluit je aan en wees bovenal sociaal oftewel denk aan je mede mens. Niet iedereen is het zelfde maar samen staan we sterk en samen kunnen we daadwerkelijk zaken veranderen die we graag met z'n allen verandert willen zien!

Dit interview komt uit de SPress van oktober 2017, het inlegvel van de afdeling voor de Tribune.

U bent hier