h

Plannen Kindante moeten direct van tafel!

22 januari 2013

Plannen Kindante moeten direct van tafel!

Op donderdag 17 januari sprak de Raadscommissie, op initiatief van de SP, over de toekomstplannen van Kindante, waarbij op korte termijn een aantal scholen gedwongen worden te sluiten of te fuseren. "Schandalig!", aldus SP raadslid Marleen van Rijnsbergen. "Kindante besluit op eigen houtje, zonder overleg met ouders, betrokkenen of gemeente, over de toekomst van een groot aantal basisscholen in onze stad. Arrogantie ten top! De SP is van mening dat deze plannen, die geen enkel draagvlak hebben onder ouders, betrokkenen en zelfs onder de overgrote meerderheid van de Raad, direct van tafel moeten en dat er -in overleg met alle betrokkenen- met zorg een nieuw plan moet worden opgesteld! De SP heeft, gevolgd door een grote meerderheid van de raad, de bestuurders van Kindante hiertoe dringend opgeroepen".

"Om te zeggen dat de handelswijze van Kindante 'geen schoonheidsprijs' verdient, zou de werkelijkheid geweld aan doen. Door niet te overleggen met betrokkenen maar simpelweg via een persberichtje een bom te droppen, heeft Kindante onze gemeente schade berokkend. Het sluiten van scholen op basis van lokatie en leerlingenaantallen is kil en klinisch. Het praten over leerlingstromen is berekenend en speculatief. Met scholen hoor je zeer zorgvuldig om te springen: met kinderen speel je geen 'balletje-balletje'! aldus van Rijnsbergen.

De rol van wethouder van Rijswijk in dit hele verhaal roept bij de SP ook grote vraagtekens op. "Uit de antwoorden op onze vragen tijdens de commissie bleek dat Van Rijswijk ruim een half jaar heeft zitten wachten op de plannen van Kindante. Da's natuurlijk onbegrijpelijk. Je gaat als bestuurder toch niet lijdzaam zitten wachten totdat een schoolbestuur eindelijk eens met de plannen op de proppen komt? Van een wethouder mag je toch werkelijk meer verwachten!".

Kindante heeft tijdens de commissievergadering aangegeven niet van plan te zijn het plan terug te trekken. "Schokkend", volgens van Rijnsbergen. "Dit schoolbestuur is aangesteld om het basisonderwijs in onze regio zo goed mogelijk te organiseren. Deze bestuurders staan klaarblijkelijk zo ver van ouders en kinderen af, hebben zó weinig hart voor de zaak, dat je je ernstig af kunt vragen of onze scholen bij hen wel in goede handen zijn!"

U bent hier