h

Gemeente: Neem regie over scholenspreiding!

7 februari 2017

Gemeente: Neem regie over scholenspreiding!

De SP heeft vernomen, dat basisschool De Tovertuin per augustus 2018 gesloten zal worden. De SP is van mening dat dit een heel slechte ontwikkeling is voor de wijken Stadbroek en Broeksittard. De school is in deze wijk niet alleen een onderwijsplek, maar heeft ook een belangrijke maatschappelijk functie en is voor deze wijken van essentieel belang om het wijkopbouwwerk te ondersteunen. Het is van belang dat ouders en kinderen elkaar hier ontmoeten om samen te bouwen aan hun wijk. We zijn dan ook blij om te horen, dat ook het college niet gelukkig is met deze sluiting. Een basisschool, maar ook andere onderwijsvoorzieningen, zou volgens de SP een belang moeten dienen van de kinderen en bewoners van onze gemeente. Wij merken steeds vaker dat de belangen van de grote onderwijskoepels niet overeenkomen met de belangen, die wij als gemeente hebben.

​Wat gaat het gemeentebestuur hier aan doen? Waarom telt Kindante de schakelklassen niet mee in leerlingaantal? Zit de gemeete wel uberhaupt met Kindante aan tafel? Wil men in overleg met bestuur Kindante om de impasse rondom basisscholen in Sittard Noord/Oost te doorbreken waardoor ouders en kinderen nu eindelijk duidelijkheid krijgen in dit stadsdeel? Deze vragen wil de SP graag beantwoordt zien, aldus raadslid Ivo Tillie.

De belangrijkste vraag blijft echter of het gemeentebestuur,en daardoor haar inwoners, weer de macht terugpakt en de regie gaat voeren over waar onze scholen moeten komen!

Reactie toevoegen

U bent hier