h

Ammoniaktrein

24 januari 2010

Stop spoorvervoer gevaarlijke stoffen door Sittard-Geleen!

Ammoniaktrein station Sittard-Geleen

Onlangs heeft Sabic een vergunning ontvangen om maximaal 10.000 ketelwagons LPG per jaar te mogen vervoeren. "Onvoorstelbaar! Het vervoer van ammoniak en LPG door Sittard-Geleen moet juist zo snel mogelijk stoppen." aldus SP-lijsttrekker Marleen van Rijnsbergen. "Eind 2009 hebben we aan de bel getrokken toen het aantal ammoniaktransporten per spoor werd vergroot. Nu dreigt een verdubbeling van het aantal voorbijdenderende ketelwagons met het even zo gevaarlijke LPG! Op termijn dreigt die groei zelfs nog veel groter te gaan worden. Het is onacceptabel dat het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor, dwars door de bebouwde kom van Sittard-Geleen heen, blijft doorgaan, laat staan dat het ook nog eens toeneemt! Economische belangen lijken hier weer voorrang te krijgen op de veiligheid van burgers."

Lees verder
16 november 2009

Geen noodzaak ammoniaktransport DSM

In een reactie op mijn betoog betreffende het stopzetten van alle ammoniaktransporten door DSM, onlangs verschenen in deze krant, stelt Bert Zuidema dat de SP inspeelt op angst. Dat het verstrekken van informatie met betrekking tot het vervoer van ammoniak per spoor gevoelens van angst veroorzaakt onder de Limburgse bevolking, is niet vreemd. Desondanks vindt de SP dat omwonenden het recht hebben om te weten wat er zoal over de spoorlijn door hun woongebied wordt getransporteerd en of dit al dan niet noodzakelijk is. > Lees verder…

Lees verder
3 november 2009

Verantwoord ondernemen of onverantwoorde winst?

Om flexibel in te kunnen spelen op de vraag van de markt, zal chemieconcern DSM het vervoer van ammoniak per spoor door Limburg na 1 januari 2010 handhaven. Maar mogen bedrijfseconomische belangen een doorslaggevende reden zijn voor DSM om burgers bloot te stellen aan onnodige risico’s? Nee, vindt de SP. DSM moet haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen!
Lees meer...

Lees verder
26 oktober 2009

SP stelt kamervragen Ammoniaktransporten Limburg

SP-kamerleden Remi Poppe en Emile Roemer hebben op 23 oktober jl. kamervragen gesteld over de ammoniaktransporten in Limburg. Het tweetal heeft vragen over de veiligheid van het ammoniaktransport per spoor en informeert tevens naar alternatieven voor het spoorvervoer. Verder wil SP dat de ammoniaktransporten over het spoortraject Maastricht – Luik stoppen zolang er geen spoorbeveiliging is.

Lees verder
18 oktober 2009

Buurten in de Buurt: Ammoniaktransporten Krawinkel

Buurten in de Buurt Krawinkel
Op zondag 18 oktober is de SP Sittard-Geleen de Geleense wijk Krawinkel ingetrokken. Een speciale editie van 'Buurten in de Buurt', want ditmaal voerden we -naast gesprekken met bewoners over hun buurt- actie tegen de ammoniaktransporten in Limburg. Met speciaal voor dit doel gedrukte informatiefolders over ammoniaktransporten, hebben SP-ers de bewoners geïnformeerd over de situatie rondom deze vorm van vervoer van gevaarlijke stoffen.

Lees verder
10 oktober 2009

Rood sein voor de ammoniaktrein!

Rood sein voor de ammoniaktrein
Vanaf 1 januari 2010 rijden er -als gevolg van een overeenkomst tussen DSM en de overheid- geen treinen met ammoniak meer tussen IJmuiden en Geleen. Goed nieuws voor de mensen die wonen rond dit traject en een stevig succes voor de SP, die hiervoor hard en lang actie voerde. Maar tegelijkertijd ook slecht nieuws voor mensen langs de spoorlijnen Geleen - Venlo en Geleen - Maastricht. Door deze overeenkomst zal vanaf 1 januari jaarlijks tussen de 61.000 en 120.000 ton ammoniak per trein vanuit Geleen via Venlo en Maastricht naar het buitenland worden vervoerd.

Lees verder
8 juni 2009

SP deelt bezorgdheid ammoniaktransporten rond Sittard-Geleen

Begin 2008 werd bekend dat DSM vanaf 2010 zou gaan stoppen met haar ammoniaktransporten naar IJmuiden. Dit was uiteraard goed nieuws voor het IJmondgebied, de Velsertunnel en steden als Eindhoven, Den Bosch, Utrecht, Amsterdam en Haarlem. Maar uit het principeakkoord, wat hiertoe is opgesteld, bleek destijds al dat er na 2010 nog steeds sprake zou zijn van een aanzienlijke overproductie van ammoniak door DSM en dat allerminst vaststond dat afvoer van de reststroom ammoniak per spoor door onze en ons omringende gemeenten op zou houden. Dit was de reden voor de SP Sittard-Geleen om in april 2008 vragen te stellen aan het college met betrekking tot de toekomst van de ammoniaktransporten en de daarmee gepaard gaande risico's voor de inwoners van Sittard-Geleen.

rood sein voor de ammoniaktrein

Lees verder
9 april 2008

Vragen over Principeakkoord Amoniaktransport

Via diverse media hebben wij kunnen vernemen dat DSM vanaf 2010 zal gaan stoppen met haar ammoniaktransporten naar IJmuiden. Dat is goed nieuws! De SP heeft jarenlang samen met de burgers uit de omgeving van de transporten actie gevoerd vóór het stoppen van deze zeer gevaarlijke transporten. Wij zijn dan ook zeer verheugd over de ophanden zijnde veiligheidswinst in het IJmondgebied, de Velsertunnel en de steden Eindhoven, Den Bosch, Utrecht, Amsterdam en Haarlem.

Lees verder
30 januari 2006

Rood sein voor de ammoniak trein gaat van start in Sittard

Vanmorgen vroeg stonden we met een aantal actieve SP leden voor het Stadhuis van Sittard om Krista van Velzen te ondersteunen, bij het aanbieden van het rapport over de ammoniak transporten aan Wethouder Lemmens van de Gemeente Sittard-Geleen. Ze deed dit met een korte toespraak en overhandigde de Wethouder ook een fles ammoniak als symbool van de actie. Ook werd de Wethouder gevraagd om de petitie te ondertekenen namens de Gemeente, zodat na afloop van de tour, langs alle Gemeenten die met deze transporten te maken hebben, deze aan Minister Remkens te overhandigen om er werk van te maken dat deze ammoniak transporten veiliger moeten worden.

Het was dan ook een geslaagde actie te noemen. Voor meer indrukken van deze ochtend ...

Lees verder

U bent hier